VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Bojim se, da bo sin po moji smrti moral vračati mojo socialno pomoč

Nekaj let sem prejemala socialno pomoč in me skrbi, da bo država bremenila mojega sina, če mu bom kaj zapustila v oporoki.
Fotografija: Sinu bi rada zapustila stanovanje. FOTO: wavebreakmedia/Shutterstock
Odpri galerijo
Sinu bi rada zapustila stanovanje. FOTO: wavebreakmedia/Shutterstock

Razmislite o kupoprodajni pogodbi

Odgovarja:

bostjan-j-turk

Pravnik, za brezplačen pravni nasvet nam pišite na info@onaplus.si

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. 

To, ali bi bil vaš sin ob dedovanju stanovanja zavezan vrniti prejeto socialno pomoč, je odvisno od kar nekaj dejavnikov.

Drži, da v primeru, če je umrli imel premoženje, lahko država ali občina, ki je umrlemu plačevala socialno pomoč oz. varstveni dodatek, zahteva zmanjšanje dedne mase za višino te pomoči, pri čemer se predpostavlja, da je prejeta pomoč pomagala ohraniti vrednost premoženja umrlega (dedne mase) in je zato država oz. občina upravičena do dela dediščine. 

To pomeni, da se celotna dedna masa zmanjša za vsoto prejete pomoči oziroma del prejete socialne pomoči, ostanek dediščine pa se razdeli med dediče. Dediči pa lahko dedujejo tudi celotno premoženje, če prejeto pomoč vrnejo sami. 

Poudarjam tudi, da lahko dediči v posameznih primerih, ko bi jih takšno vračilo materialno ogrozilo, od pristojnega Centra za socialno delo zahtevajo oprostitev tega vračila.

A pozor - v določenih primerih obveza vračila varstvenega dodatka oziroma socialne pomoči sploh ne velja, in sicer za dediče tistih upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki jim je bila pomoč dodeljena in so imeli v lasti stanovanje (v katerem so dejansko bivali in so imeli prijavljeno stalno prebivališče) in katerega vrednost ne bi presegala 120.000 evrov.

Pa tudi v primerih, ko je dedič zavezan k vračilu socialne pomoči, je to vračilo omejeno le na 2/3 prejete pomoči varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo, oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika. 

Dedičem prav tako ni treba vračati izredne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in pomoči pri kritju stroškov pogreba. 

Poudarjam tudi, da je obveznost vračila socialne pomoči omejena le na dedno maso oziroma na dediščino. Če ni dediščine, tudi obveznost vračila odpade. Če bi denimo sin postal lastnik stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe (ki pa ne bi smela biti fiktivna), bi taka obveznost odpadla.

Preberite še:

V prodaji

Ne spreglejte