VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Korenine sosedovega drevesa uničujejo temelje naše hiše, a nas ignorira

Moja hiša na treh straneh meji na sosedovo zemljišče, ki je zelo zanemarjeno in zaraščeno.
Fotografija: Sosedova zanemarjena parcela povzroča škodo tudi nam.
Odpri galerijo
Sosedova zanemarjena parcela povzroča škodo tudi nam.

Soseda najprej pisno pozovite k ukrepanju

Odgovarja:

bostjan-j-turk

Pravnik, za brezplačen pravni nasvet nam pišite na info@onaplus.si

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. 

Kar se tiče vej in korenin, zakon določa, da ima lastnik nepremičnine pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine.

To pomeni, da morate najprej (pisno) pozvati soseda, naj odstrani veje in korenine (če te seveda segajo v vaš zračni prostor oziroma v vašo nepremičnino) in mu dati za to določen rok (denimo 30 dni). Če se v tem roku ne bo odzval, pa lahko take veje in nepremičnine odstranite sami.      

Če veje in korenine ne segajo v zračni prostor vaše nepremičnine oziroma v vašo nepremičnino, jih praviloma ne smete odstraniti sami, lahko pa sosedu nakažete, da vam povzročajo škodo in, da ste jih vi pripravljeni odstraniti na lastne stroške.  

Enako velja glede košnje trave. Sosedu lahko predlagate, da boste vi pokosili njegovo travo na lastne stroške, in če je količkaj razumen, vam bo to tudi dovolil.  

V skrajnem primeru lahko soseda tudi tožite. 99. člen Stvarnopravnega zakonika namreč določa, da če kdo tretji protipravno vznemirja lastnika, in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari, lahko lastnik s tožbo zahteva, da vznemirjanje preneha in, da se prepove nadaljnje vznemirjanje. Če je bila z vznemirjanjem povzročena tudi škoda, ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev po splošnih pravilih o povrnitvi škode. 

Preberite še:

V prodaji