Kaplja čez rob pa je bil pobeg dveh pripornikov iz koprskega zapora konec decembra, nekaj tednov zatem pa je obsojenec na Dobu napadel pravosodnega policista. Kot je pojasnila Katičeva, je razrešitev predlagala, ker je ocenila, da bi v težkem ozračju, ki je nastalo, ko je bilo izrečeno veliko, po njenem mnenju tudi neprimernih ocen, s Podržajem težko sodelovala. Ob tem pa je ocenila, da Podržaj ni v celoti odgovoren za probleme, ki obstajajo v zaporskem sistemu. Ministrica je dejala še, da so že pristopili k reševanju določenih težav v smislu dodatnih zaposlitev pravosodnih policistov in drugih strokovnih sodelavcev.

Po mnenju predsednika sindikata državnih organov Frančiška Verka je odgovornost za dolgoletno pomanjkanje kadra v zaporih na vsakokratnem direktorju uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in ministrih za pravosodje, ki pa da nikoli niso bili kaj prida aktivni pri reševanju kadrovske problematike v zaporih, Podržaju pa očita tudi neprimeren odnos, poroča portal 24ur.com. »Že tri desetletja opozarjamo, da je ljudi premalo. V tem času se je ustanovil odprti oddelek v Puščavi, enota za forenzično psihiatrijo v Mariboru, varovanje sodne palače v Ljubljani so prevzeli pravosodni policisti, nedavno je bila ustanovljena še uprava za probacijo. Vse to so ustanovili, čeprav so vedeli, da nimajo dovolj ljudi niti za varovanje zaporov. To je le trpinčenje pravosodnih policistov,« je opomnil Verk.

Kot vršilec dolžnosti bo Podržaja nadomestil direktor zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen.