»Nenehno se izobražujem na različnih področjih, tako finančnih in poslovnih kot tudi umetniških, da lahko sploh kakovostno opravljam svoj poklic na ravni, ki jo pričakujem od same sebe in ki jo javnost pričakuje od generalne direktorice Cankarjevega doma. Spomladi sem opravila izobraževanje za člane nadzornih svetov, poletje pa sem preživela v poglobljenem študiju Cankarjevih del, saj bo naša nova sezona v znamenju stote obletnice pisateljeve smrti prihodnje leto. Moje znanje je moj najpomembnejši kapital. Pa čisto edina reč, na katero sem ponosna, da jo imam. Poleg družine seveda. V tretjemživljenjskem obdobju bom pisateljica. Pisala bom drame in eseje o umetnosti. Komaj čakam. Ideje so že v glavi.«