S sestrami Srečka Kosovela je bila v prijateljskih odnosih, tako z Anico, kustosinjo Kosovelove rojstne spominske hiše, kot s Karmelo, pianistko, s katero sta si veliko dopisovali. Pisma so bila objavljena tudi v knjižni izdaji. Blizu si je bila tudi z avantgardistom Černigojem in prav ona je najbolj zaslužna za ustanovitev njegove galerije v Lipici.

Lučko Čehovin v prvi vrsti povezujejo s sežansko knjižnico in njenim preporodom. Leta 2000 je knjižnica tudi po njeni zaslugi dobila nove prostore. Knjižnico je s pomočjo likovnih sodelavcev spremenila v kulturno stavbo z vidno estetsko podobo, vanjo je vnesla barve in likovne umetnine, ki prikazujejo Kosovelov in Černigojev avantgardizem. Avantgardizem se kaže tudi na prizidku knjižnice, ki je popisan s citati iz Kosovelovih Integralov.

Med delovanjem je v knjižnici organizirala mladinski in domoznanski oddelek. Veliko pozornosti je posvečala tudi prireditvam, na katerih je gostila številne umetnike in kulturnike, piše na portalu Primorci.si. Za svoje delo v knjižnici in za novosti, ki jih je bila vnesla v slovensko knjižničarstvo, je prejela tudi najvišje strokovno priznanje, Čopovo diplomo.