Na informativnem dnevu se lahko bodoči študenti in dijaki podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja. Na srednjih šolah obljubljajo še podrobno predstavitev programov, ogled šole in predstavitev možnosti nadaljevanja šolanja. Za bodoče študente so vrata fakultet odprta ob 10. in 15. uri, za bodoče dijake pa so se vrata srednjih šol odprla ob 9. uri,  znova pa bodo odprta še ob 15. uri.Tako kot vsako leto bodočim brucem na informativnih dnevih pomagajo študenti oziroma študentske organizacije, Slovenske železnice imajo okrepljene garniture rednih vlakov, vozita tudi dva izredna vlaka, in sicer iz Litije in Celja. Na ljubljanski avtobusni postaji pa so za nakup ali polnjenje kartice mestnega prometa odprli več blagajn kot sicer. Informativni dan bo potekal tudi jutri.