Naslovna tema tridnevnega srečanja Ženskega gospodarskega foruma (Women Economic Forum, WEF) v Grand Hotelu Union z uradnim jezikom angleščine je bila zelo nazorna »Power of the pack: Women Trustfully Supporting Women« (Moč tropa: Ženske, ki z zaupanjem podpirajo druge ženske, op. p.). Torej, ko se ženske medsebojno podpirajo, so zares močne! Postanejo skupnost, ki presega meja možnega. »Trop«, ki je skupaj močnejši, kot bi bila zunaj njega lahko vplivna vsaka posameznica. 

WEF oziroma Ženski svetovni forum je del ALL Ladies League (ALL), največje mednarodne mreže žensk v svetu, globalne ženske zbornice, ki povezuje navdihujoče ženske iz več kot 120 (ALL) držav in kultur. Globalna predsednica obeh je dr. Harbeen Arora iz Indije. WEF je kot del ALL globalna konferenca, ki spodbuja polnomočen dialog in povezave med ženskami, predanimi delovanju za konstruktivne spremembe iz vseh področij življenja. WEF dogodki so močni aktivatorji izmenjav znanja in učenja med ženskami v raznolikem in interdisciplinarnem kontekstu, hkrati pa so gonilna sila za močno globalno povezovanje in mreženje. Obenem nudijo izjemo atmosfero raznolikih barv, identitet, značajev in zgodb žensk iz celega sveta. 

Pravica ženske, da zasveti v vsem svojem žaru, je mnogim kratena. Zato WEF skupaj z ALL skuša opogumljati vse tiste ženske, ki upajo žareti svojo moč in z njo podpreti druga drugo. Med vidnejšimi partnerji nedavnega WEF srečanja v Sloveniji je bila tudi edina mednarodna ženska fundacija v Sloveniji Femmes Sans Frontières – Ženske brez meja, ki deluje in stremi k skupnemu cilju - opolnomočiti ženske doma in po svetu, za osvajanje vseh pravic in svoboščin do popolne enakosti med spoloma, jih spodbujati k izobraževanju, h krepitvi ekonomske neodvisnosti in k prevzemanju odločilnih odgovornosti za spremembe v družbi. 

Preberite še: Dr. Jerca Legan Cvikl: Mamice, neskončno ljubite svoje otroke, a sebe ljubite najbolj 

V duhu grajenja mostov med različnimi kulturami, se organizatorice in članice zavedajo moči sodelovanja za inovativne nove rešitve in novo ekonomijo v svetu. Program prvega slovenskega WEF srečanja je bil izredno pester in zanimiv, vzdušje pa je bilo zares izkušnja enosti, mestoma vznesenosti in srčnosti. Ženske, ki so imele priložnost stopiti na oder, so strokovnjakinje, mame, podjetnice, znanstvenice, nekatere so v javnosti nastopile celo prvič. Takšne izkušnje lahko opolnomočijo in dvignejo duha vsem in vsaki posebej. Hvala gre predvsem neomajnim organizatorkam, ki so projekt pripeljale v Slovenijo. O tem so povedale naslednje misli:  

Saša Božič, WEF Slovenia 2020 Koordinatorka
»Globalni cilj foruma je spodbuditi polnomočen dialog in povezave med ženskami, predanimi delovanju za konstruktivne spremembe iz vseh področij življenja. Zadnja leta sem bila poslovno aktiva na Bližnjem vzhodu in v Indiji. Ob vrnitvi v Slovenijo sem želela nadaljevati s svojim prispevkom grajenja mostov med različnimi kulturami, ki posledično ustvarjajo sodelovanja za inovativne ter srčne rešitve nove ekonomije v svetu. Marca lani sem povabila sedem poslovnih žensk iz Slovenije na WEF na Portugalskem. Navdušene smo bile nad izjemno konferenco, ki nas je med seboj povezala ter nas navdala s skupno željo, da sodelovalni duh prenesemo tudi k nam. Skupaj smo se odločile, da bomo združile moči in organizirale regijsko konferenco WEF v Sloveniji.« 

Andreja Cepuš, predstavnica ALL Ladies League Slovenija
»WEF je platforma, ki vključuje, povezuje in navdihuje. Kaže na moč sodelovalne skupnosti žensk, ki z izmenjavo zgodb, znanja in izkušenj obogatijo svoje življenje, hkrati pa s tem aktivirajo nove potenciale v svojem okolju. Podporna skupnost, ki se ustvarja z globalnim povezovanjem žensk, je neprecenljiva in lahko prinese inovativne nove rešitve na marsikateri izziv v družbi. Sama sem v WEFu in njegovi sestrski organizaciji ALL Ladies League prepoznala prav takšno aktivacijsko moč in sem zato z veseljem del njenega širjenja naprej.« 

Dr. Jerca Legan Cvikl, antropologinja, strokovnjakinja za strateško komuniciranje in predsednica Fundacije Ženske brez meja:
»Svet se spreminja predvsem z našim delovanjem, ne le mnenjem. Ker se želimo sodobne ženske za vidnejše globalne spremembe bolj vključevati v vse družbene sfere in na vseh družbenih položajih, se moramo tudi medsebojno povezovati in si zaupati. Oboje sem našla v platformi ženskega ekonomskega foruma WEF, ki s svojimi dogodki v različnih državah naslavlja nekaj sto tisoč žensk po svetu. Veseli me, da smo z ekipo pripeljale WEF tudi v Slovenijo, kjer gostimo predstavnice iz več kot 30 držav, izmenjujemo znanje in izkušnje, se vključujemo v aktualne razprave o sedanjosti in prihodnosti, medtem ko bo rastoča fundacija Femmes Sans Frontières poleg drugih mednarodnih aktivnosti v prihodnje vključevala tudi sodelovanje z razvejanim ženskim gibanjem ALL Ladies League. Brezmejne ženske smo sprememba.« 

Mag. Lidia Pavlin, agencija za komuniciranje Nicha
»Pri WEF je energija žensk in moških, ki so pripravljeni podpreti in brez zamene za kakršno koli plačilo pomagati drugim, izjemna. To je preprosto to, kar živim. Verjamem, da vse pride nazaj, tako dobro kot slabo. Je univerzalni zakon. Zato sem vesela in mi je v čast,  da sem prispevala svoj delež k organizaciji slovenskega dogodka. Ostajam pa tudi del mednarodne mreže, saj so vezi, ki se stkejo na konferenci WEF, neprecenljive. Vsaka posameznica  je zgodba zase; moč skupine, kot je naslov naše konference, pa je nezaustavljiva.« 

Dr. Lara Burazer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
»Osnovno vodilo pri odločitvi, da sodelujem pri organizaciji WEF dogodka, je bilo poslanstvo WEF-a, ki je v svojem zavzemanju za ustvarjanje bolj uravnoteženih razmerij v družbi pozitivno naravnano. Obenem mi je to sodelovanje dalo priložnost, da svoje študente z Oddelka za anglistiko Filozofske fakultete v Ljubljani aktivno vključim v raziskovalno-kreativni projekt. Menim, da mladim generacijam z zaupanjem v njihovo kreativnost razvijamo zavest, da ima vsakdo moč prispevati svoj dragoceni in nepogrešljivi delček v mozaik boljše prihodnosti.« 

Petra Kodrič, podjetnica in operativna vodja Gabrovšek Transport
»Ko je vzklila ideja, da bi kot del ekipe sodelovala pri slovenski različici dogodka, ki sem se ga pred tem lani prvič udeležila na Portugalskem na povabilo Saše Božič in s skupino izrednih žensk iz Slovenije, nisem pomislila dvakrat. Povezovanje, sodelovanje in moč skupine, ki je vodilo slovenskega WEFa, je del našega vsakdanjika in razumevanje tega kot opolnomočenje tako podjetij kot nas samih, je eden od ključev uspešnega poslovanja ter sobivanja.« 

Mag. Marjeta Kirn Kljajič, agencija za komuniciranje Nicha
»Poslanstvo WEF mi je pisano na kožo: (žensko) povezovanje, podpiranje in so-pomoč, timsko delo. Od nekdaj sem povezovala prijatelje, sodelavce, ljudi, ki so tudi sami želeli pozitivne premike. In to je mogoče le, če si medsebojno pomagamo in sodelujemo, delamo s srcem; v timu je moč! WEF združuje različne ljudi, iz različnih okolij in kultur, a kljub temu je vsem cilj enak – povezovanje, vzajemna podpora, moč skupnosti. Širjenje pozitivnih zgodb, dobrih praks, iskrenih izpovedi. In veliko srčnosti!«