Po doslej znanih podatkih je zagorelo v delu, kjer se zbirajo odpadki. Pristojne službe so s postavitvijo zajezitve v okolici tovarne Kemis sicer preprečile večje iztekanje onesnažene vode v Ljubljanico, je na novinarski konferenci pojasnil Peter Rodič iz Civilne zaščite Vrhnika. Ker prebivalci Vrhnike doslej niso prijavili težav zaradi požara, so v skladu s prvimi meritvami vpliva požara na okolje preventivne ukrepe nekoliko zmanjšali. Sicer so z meritvami pričeli že jutro po požaru, a bodo prve pomembnejše rezultate imeli šele konec tedna. Do sedaj je le znano, da sta se v zraku povečali vsebnost delcev PM10 in koncentracija živega srebra. Janja Turšič z Agencije RS za okolje je pojasnila, da so izmerjene koncentracije delcev PM10 dosegle 200 mikrogramov na kubični meter, medtem ko mejna dnevna vrednost znaša 50 mikrogramov na kubični meter. Vsebnosti živega srebra v zraku pa so bile glede na običajne vrednosti povišane za 100 do 1000 krat, kot so običajno v okolju. A kot je dodala, mejna vrednost za živo srebro ni postavljena. Onesnaženje je prizadelo tudi potok Tojnica, ki teče mimo tovarne in se izliva v Ljubljanico. A kot je pojasnil Rodič, je onesnaženje intenzivnejše v okolici podjetja, nato pa se v toku struge zmanjšuje v pritoku v reko Ljubljanico. To kaže, da so s pregradami uspešno preprečili večje iztekanje onesnažene vode v Ljubljanico, je izpostavil. Predsednik ribiške družine Vladimir Mikec je za STA sicer povedal, da je v potoku na 1,5-kilometrskem odseku od Kemisa do Ljubljanice pomrlo vse, kar je bilo v njem živega, od rib do polžev in črvov. Škoda pa po njegovih besedah sedaj ni mogoče oceniti, saj so ribe sproti odnašali delavci Kemisa. Pričevanju ribiške družine pa na Civilni zaščiti nasprotujejo. Po Rodičevih besedah so ribiči našli tri mrtve ribe, delavci podjetja pa še dve. "Govorimo o majhnem številu poginulih rib, pa še te v neposredni bližini podjetja," je zavrnil očitke. Včeraj so meritve kakovosti zraka, tal in vode izvedli v neposredni bližini nesreče. Po zagotovilih pristojnih najvišje izmerjene vrednosti nevarnih snovi niso dosegle hiš. Bodo pa sedaj meritve izvedli še v širši okolici v bližini vrtcev, šol in večjega blokovskega naselja. "S tem želimo preventivno preveriti, če je prišlo do večjega onesnaženja, a tega ne pričakujemo. Rezultati meritev bodo znani do konca tedna," je dejal Rodič. Merilna mesta so po besedah Turšičeve določili glede na vpliv vetra in iztoke. Vzhodnik je namreč poskrbel za to, da so učinke dima čutili tudi prebivalci pet kilometrov oddaljene Zaplane. Izvir vode, ki oskrbuje prebivalce Vrhnike, je od Kemisa oddaljen približno 20 kilometrov, zato ne pričakujejo, da bi prišlo do onesnaženja vodnega vira, je še pomiril Rodič. Še vedno pa ostaja opozorilo, da je treba vrtnine v okolici dobro oprati. Na pogorišču je še celo noč s torka na sredo vztrajala tudi požarna straža, saj so obstajale možnosti, da požar znova izbruhne. V prvih 24 urah od izbruha požara je bilo na terenu kar okrog 350 gasilcev, je povedal poveljnik civilne zaščite Viktor Razdrh. Nekateri izmed njih so delali tudi osem ur skupaj, kar je za tako zahtevno intervencijo velik napor, opravka pa so imeli tudi z močnimi eksplozijami in visokimi temperaturami.