V akciji Beseda leta, v kateri je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) iskal besedo, ki je zaznamovala leto 2017, je zmagala besedna zveza evropski prvaki. Akcija je potekala drugič, za leto 2016 bila za besedo leta razglašena beseda begunec. Na drugo in tretje mesto najbolj odmevnih besed v letu 2017 sta se uvrstili besedi kriptovaluta in arbitraža, v finalnem glasovanju pa se je vsega skupaj znašlo deset besed, in sicer: anticepilec, arbitraža, drugi tir, evropski prvaki, kriptovaluta, krožno gospodarstvo, lažna novica, nadlegovanje, projektariat in sprava. Podobni izbori potekajo tudi v ZDA, za leto 2017 so za besedo leta izbrali besedno zvezo lažna novica.Strokovno komisijo za slovenski izbor so sestavljali Marko Snoj, Marijan Dović, Petra Svoljšak, Gregor Pobežin, Simona Klemenčič, Slavko Jerič in Agata Tomažič, gotovo pa bomo v začetku prihodnjega leta dobili tudi besedo, ki bo zaznamovala leto 2018, saj so že v prvih dneh novega leta začeli prihajati predlogi, med njimi sta tudi besedi kriptoklofuta in ošpice.