Naj se sliši tudi zahteve žensk! se glasi njihova spominska-protestna akcija. Spominska zato, ker so ženske v drugi svetovni vojni organizirale ženske proteste proti okupatorju, ki je kršil človekove pravice. Te edinstvene demonstracije v Evropi in v svetu so bile v letu 1943 od 21. aprila do 12. maja ter 21. junija. Protestna pa zato, ker politika že predolgo pozablja na nas. 

»Kadar nastopi kriza, so v prvih vrstah na okopih ženske, ki so po krizi kaj hitro pozabljene, so pa bile najbolj izpostavljene nevarnostim ali posledicam krize,« so zapisale članice društva Dobrnič* podružnica Ljubljana v vabilu na protest in dodale še druge razloge za pobudo. Ti so: 

- ker v parlamentu in na drugih mestih odločanja ženske nismo enakovredno udeležene, 

- ker v Sloveniji plača zaposlene ženske zaostaja za osem odstotkov plače moškega na enakem/istem delovnem mestu, 

- ker je nasilje nad ženskami sicer deklarativno nesprejemljivo, praksa pa nam je pokazala, da jo lahko (verbalno) izvajajo najvišji slovenski funkcionarji in organizacije, 

- ker je nova oblast popolnoma zatajila socialno državo, v katero sodi skrb za starejše in pomoči potrebne, skrb za zdravo okolje in bistveno: strategija razvoja Slovenije. 

V spomin na vse borke za pravice, ki so bile pred nami, bodo članice društva Dobrnič ob 18.45 ob drugem ženskem spomeniku pred Vladno palačo na križišču Erjavčeve in Prešernove ceste položile rdeč nagelj ali vrtnico in nagovorile vlado. Pridružite sejim lahko s cvetjem in glasom. 

*Društvo Dobrnič Društvo za ohranjanje in razvijanje spomina in tradicij na udeležbo žensk v NOB – Dobrnič, skrajšano Društvo Dobrnič (DD), je bilo ustanovljeno leta 2002, ker se je začela brisati ženska zgodovina na Slovenskem, spomin na Antifašistično fronto žensk (AFŽ) pa bledeti. Društvo Dobrnič je prostovoljno, nepridobitno, nestrankarsko združenje, ki si prizadeva za ohranjanje zgodovinskega spomina na vsestransko in tedaj prvič tudi politično delovanje slovenskih žensk med NOB ter si prizadeva za enakopravno udeležbo žensk pri odločanju in v javnem življenju. Društvo razvija tudi dejavnosti in programe, ki prispevajo k večji emancipaciji v smeri enakopravnega položaja žensk in moških ter za večjo prepoznavnost žensk v družbi. Od leta 2014 je Društvo Dobrnič prvo in edino veteransko žensko društvo v Republiki Sloveniji, saj je bila AFŽ v Evropi edina organizacija žensk, ki je organizirano podpirala boj proti nacizmu in fašizmu in se vanj enakopravno vključevala na vseh segmentih. Med nalogami društva je tudi vsakoletno prirejanje spominske proslave v Dobrniču, letos jo bodo pripravili 11. oktobra.