Vprašanje, kako prehrana in vadba vplivata na telo, se je Francisu Holwayu, argentinskemu športnemu dietetiku, zdelo fascinantno že, ko je kot otrok gledal Tarzana. Ni mogel razumeti, kako se je sinu britanskega lorda, ki so ga posvojile opice, uspelo prilagoditi na življenje z guganjem po drevesnih vejah in ovijalkah ter na rokoborbo z divjimi živalmi. Že kot mladostnik je na lastni koži opazil, da se mišice in kosti odzivajo na vadbo. Celo nešportniki imajo nekoliko večjo kost v roki, s katero pišejo, preprosto zato, ker jo več uporabljajo, zato kost postane močnejša in sposobnejša podpirati več mišičevja. »Osupljivo je, kako se kosti prilagodijo na ponavljajoče se obremenitve,« se ne jenja čuditi. In te obremenitve so eden od ključev do telesnega zdravja, enostavneje dostopnega, če z vadbo rastemo.

Ko je ekipa strokovnjakov SLOfit primerjala denimo rezultate 12-letnikov iz leta 1995 in rezultate 15-letnikov 20 let kasneje, so ugotovili, da so bili 12-letni fantje leta 1995 5,9 sekunde dlje v vesi v zgibi kot fantje leta 2015, kar nakazuje na zmanjšanje izotonične moči zgornjega dela telesa za 13,9 odstotka. 

Neprecenljivi podatki

Na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji vsako leto potekajo meritve ŠVK (športnovzgojni karton), ki so že od leta 1981 sestavljene iz enakih enajstih merskih nalog, treh za ugotavljanje telesnih značilnosti in osmih za ugotavljanje gibalnih sposobnosti. Ustanovitelj sistema ŠVK, danes vse bolj poznanega kot SLOfit, je upokojeni profesor Univerze v Ljubljani prof. dr. Janko Strel. SLOfit zbirka je ena največjih zbirk podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok na svetu, saj do danes vsebuje več kot sedem milijonov meritev, vanjo pa je vključenih več kot milijon prebivalcev Slovenije. Z njo si lahko pomagamo razumeti trende življenja zadnjih 40 let, ki pa so skrb vzbujajoči: pri aerobnem fitnesu je v zadnjih štirih desetletjih opazen upad za okoli 10 odstotkov, pri mišičnem pa za kar 50 odstotkov.

Negativni trend gibalnih sposobnostih mladih

Na spletni strani SLOfit, kjer lahko najdete številne koristne informacije za svoje zdravje in zdravje svojih otrok ter se tudi sami preizkusite v enajstih merskih enotah, preberemo, da spremljanje telesne višine in telesne mase kaže, da lahko višino, maso in ITM pri 18-letniku napovemo že v otroštvu, medtem ko podkožnega maščevja ne: »Debeli in preddebeli otroci so tako bolj izpostavljeni tveganju, da bodo prekomerno prehranjeni tudi ob koncu mladostništva. Analize kažejo, da je bilo 40 odstotkov 18-letnih fantov in 48,6 odstotka 18-letnih deklet debelih že pri starosti sedem let. Podoben dolgoročni negativni trend je moč opaziti tudi pri gibalnih sposobnostih mladih, predvsem v vzdržljivosti in moči.«

Ko je ekipa strokovnjakov SLOfit primerjala denimo rezultate 12-letnikov iz leta 1995 in rezultate 15-letnikov 20 let kasneje, so ugotovili, da so bili 12-letni fantje leta 1995 5,9 sekunde dlje v vesi v zgibi kot fantje leta 2015, kar nakazuje na zmanjšanje izotonične moči zgornjega dela telesa za 13,9 odstotka. V zadnjih letih sicer opažajo izboljšanje telesnega fitnesa otrok in mladostnikov, vseeno pa ne smemo pozabiti, da priporočena telesna dejavnost (60 minut zmerne do intenzivne telesne dejavnosti dnevno) ni dovolj za nevtralizacijo vseh negativnih učinkov sodobnega načina življenja slovenske mladine.

Ni popuščanja!

Zanimiv je podatek, da je šolskemu letu 2010/2011 sledila izrazito hitrejša rast gibalne učinkovitosti deklet, ki so danes gibalno bolj učinkovite od svojih mater. Na drugi strani fantje kljub pozitivnim trendom še niso dosegli ravni gibalne učinkovitosti svojih očetov, so pa v šolskem letu 2016/2017 prvič po letu 2001 presegli nacionalno povprečje obdobja 1989–2017. Ste vedeli, da povprečno dekle iz Slovenije v eksplozivni moči nog prekaša povprečnega fanta iz evropskih držav in ga preskoči za več kot pet centimetrov, povprečen fant iz Slovenije pa kar za 13? »Razlike v eksplozivni moči nog med dekleti iz Slovenije in EU so še večje kot pri fantih, hkrati pa je razvidno tudi, da so razlike v tej merski nalogi med fanti in dekleti v Sloveniji manjše kot med fanti in dekleti iz EU, kar še enkrat potrjuje izjemen napredek v gibalni učinkovitosti deklet v Sloveniji,« lahko preberemo v publikaciji SLOfita.

Socialno razslojevanje

Ne smemo pa zanemariti dejstva, da je tudi v gibalnem razvoju otrok v Sloveniji mogoče zaslediti učinke socialnega razslojevanja. V Prekmurju je namreč delež gibalno neučinkovitih štirikrat večji, delež nizko gibalno učinkovitih otrok in mladostnikov pa dvakrat večji kot v Primorsko-notranjski regiji. Prostora za izboljševanje stanja je tako še veliko: med letoma 1995 in 2015 so otroci v povprečju »zrasli« za 0,8 odstotka in se poredili za 4,6 odstotka (s 14-odstotnim povečanjem gube tricepsa). Če je uspelo Tarzanu, lahko tudi vam.