»V Sloveniji imamo 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih šol ter 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. Na področju srednjega šolstva je 111 javnih srednješolskih zavodov– to so šolski centri kot celota, srednješolske programe pa je izvajalo 143 srednjih šol. V šolskem letu 2018/2019 je delovalo 54 javnih in 15 zasebnih glasbenih šol,« so ob koncu šole zapisali na ministrstvu in navedli tudi nekaj informacij o prihajajočem šolskem letu 2019/2020. 

Prihodnje šolsko leto bo v vrtce vključenih več kot 87.000 otrok, osnovne šole pa bo obiskovalo predvidoma 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev. Srednje šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo približno toliko dijakinj in dijakov kot v letošnjem šolskem letu, ko jih je bilo 73.225. Od tega jih bo v prvih letnikih približno 20.500. Pričakovati je tudi večje število doma šolanih otrok, saj ta številka od leta 2004, ko so se začeli pojavljati prvi primeri (čeprav šolska zakonodaja šolanje na domu omogoča že od 1996) skokovito narašča. V zadnjih petih letih so na ministrstvu tako zabeležili porast s 190 (v šolskem letu 2014/2015) na 332 doma šolanih otrok (v letošnjem šolskem letu. 

Preberite, kaj o šolanju na domu menijo slovenski starši, ki so se odločili za tak način izobraževanja svojih otrok. Prispevek najdete tukaj

V  šolskem letu 2019/2020 bo zaprta ena podružnična osnovna šola, in sicer podružnica Lehen na Pohorju pri osnovni šoli Brezno – Podvelka, na 11 podružničnih šolah pa prihodnje šolsko leto ne bodo imeli vpisanih učencev v 1. razred. Na ministrstvu so pripravili tudi prenovljena osnovnošolska učna načrta za predmet Slovenščina in za izbirni predmet Čebelarstvo, ki se bosta pričela izvajati v novem šolskem letu, osnovnošolci pa bodo prihodnje leto dobili na voljo tudi dva povsem nova izbirna predmeta: Filmsko vzgojo in Slovenski znakovni jezik. Prisluhnite še poslanici, ki jo je učenkam in učencem,dijakinjam in dijakom, učiteljicam in učiteljem, staršem ter ostalim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju namenil minister dr. Jernej Pikalo.