Ženska je predhodni »pogoj« ustvarjanja življenja. V življenju človeške vrste na začetku ni bila beseda, ampak ženska. Tudi Stvarnik, ko mu je uspelo ustvariti žensko, si ni mogel kaj kot pasti na kolena sklenjenih rok v molitev in vzhičeno upreti pogled v nebo. Življenje je bilo utelešeno. Še več, nastalo je bitje, ki daje življenje in je življenju posvečeno. Zagotovo se je ponosno oddahnil, ko mu je uspelo.

Sleherna ženska je mati, potencialna ali onemogočena – tudi njej čestitke. Naj vse tudi ob materinskem dnevu dobijo rožice. Naj se ne zgodi nič, s čimer bi se katera izmed žensk, ker ni rodila, počutila stigmatizirano. 

Moški so moški, ženske pa božanske. Moč božanskosti izhaja iz lepote ženskosti, ki razsipa čudovito omamo v obliki nikoli nepojasnjene moči erotičnosti. Usoda moškega je v veliki meri določena z voljo žensk. Če za trenutek damo glavo med dlani, se nam bo razsvetlilo, da je tako. Svoje življenje moški sklene med žensko, ki ga rodi, in žensko, ki jo ljubi. Tudi princ Harry je zapustil kraljestvo, da bi ljubil Meghan, da bi z njo in v njej našel sebe samega. Celotna znanost je simpatično nemočna pred večnimi ugankami in stereotipi odnosa med spoloma. A tudi to ima svojo razlago. Morda kdaj drugič. 

Foto: michaeljung/Shutterstock

Odnose med spoloma kljub napredku znanosti vse preveč poenostavljamo, celo banaliziramo, s čimer skrivnostno življenje spolnih bitij dodatno zavijamo v tančice nedotakljivosti. Materinstvo je ravno tako del spolnega življenja, ki ni imuno na sodobne trende v odnosih med spoloma. Kljub temu je materinstvo še vedno edinstvena dialektična sublimacija nosečnosti, rojevanja in skrbi za življenje otrok, pri čemer vsak po svoje sodelujeta oba. Ženska in tudi moški. Vsekakor, beseda materinstvo je izpeljana iz samostalnika mama. V vseh jezikih sveta mama pomeni dojko, torej tisti del telesa (organ), ki lahko skrbi za življenje po rojstvu. 


Nepotrebne delitve 

Materinstvo je, v zdravorazumskem kontekstu in predvsem logičnem miselnem vzorcu, značilnost sleherne ženske. Zato je ločevanje v resnično božanskem delu sveta na ženske matere in ženske, ki to niso, zelo moteča disonanca v melodiji, ki se namenja ženskam. In če je vsaka ženska že zaradi spola v podrejenem položaju, kot pravi dr. Milica Antić Gaber, ni prijetno nekaterih dodatno spravljati v podrejenost in stigmo zaradi dejstva, da niso rodile. Zato naj bo slavljenje materinstva ljubeč dogodek za družino in vse v njej. Seveda, lepo se je zahvaliti mami za vso njeno in edinstveno ljubezen, a naj bo to dogodek negovanja kulture družinskega življenja, pri čemer naj bodo tudi očetje primerno navzoči. Določeni medijski diskurzi in javne manifestacije, ki zaznamujejo dneve materinstva, znajo biti vprašljivi v odnosu do koncepta o ženski kot edinstvenem fenomenu, ki vključuje etični aksiom, da je vsaka ženska nedvoumno – mati. Vsaka manjšina je v večinskem okolju ogrožena že s tem, da je manjšina. Morda bi bilo dobro ta empatični princip in socialno zakonitost imeti pred očmi. 

Foto: Nina Buday/Shutterstock

Več oblik materinstva 

Preprosto materinstvo je kompleksen pojem in zaobjema nosečnost, rojevanje in posebej skrb za življenje in odraščanje otrok. Številni namreč reducirajo materinstvo na nosečnost in rojevanje. Kdor bere sporočila življenja, lahko vidi, da je skrb za življenja rojenih bitij enako pomembna kot samo rojevanje. Ne samo rojevanje, tudi skrb in vzgoja otrok sta za žensko izziv in zahtevata hrabrost biblijskih dimenzij. Vse kulture sveta z besedo mati označujejo vse tiste osebe, ki za nekoga skrbijo, se zanj žrtvujejo in se mu iskreno in z ljubeznijo posvečajo. Skratka, ne glede na to, ali je rojstna, krušna, nadomestna ali formalnopravna mama, ona je vedno mati. Fizična moč ženske je nemerljiva in presega moško, kadar gre za reševanje življenja svojega otroka. 


Ločitev praznovanja materinskega dne od dneva žena ali obratno je zagotovo početje, ki je znotraj svetosti poslanstva ženske posejalo seme dvoma in sumničavosti. Še enkrat, ženska je edinstveno bitje, besedno in dobesedno. Zato je toliko bolj simbolno razdvajanje te enotnosti na socialni (8. marec) in biološki del (25. marec) v veliki meri relativizacija te njene edinstvenosti. Odkar pomnim, kadar koli se je rodil otrok ženskega spola, sem iz ust najbližjih in tistih, ki jim je dano, da lahko razumejo ta dogodek, slišal ubesedeno hvaležnost – rodila se je mama. Nihče ni v tistem trenutku vedel, ali bo to bitje kasneje, ko odraste, dejansko rodilo ali ne –, a je vseeno mama oziroma mati. Ženska, ki ne rodi, je ravno tako lahko mati in tista, ki rodi, ni nujno in vselej mati.

Živimo v času, ko je vse možno, toda vse, kar je možno, ni samo po sebi častno, pošteno in z vidika osnovnih eksistenčnih vrednot tudi sprejemljivo. Torej, pojem materinstvo je zelo raztegljiv, od oznanjanja učlovečenja Devici Mariji do tako imenovanega izposojenega materinstva(?), ki je vse pogostejše. Kljub temu pa se v zavesti, videnju in vedenju ljudi materinstvo kot čast podeljuje samo ženskam, ki so rodile in so s tem že matere. Pri tem se spregleduje dejstvo, da mnoge ne morejo spočeti in prinesti otroka na svet, ne po svoji krivdi. Pozablja se, da so poleg bioloških in zdravstvenih okoliščin, ki ropajo nekatere ženske materinstva, mnogokrat krivi odnosi v družbi. Odnosi v družbi (prevladujoča ideologija) so humus vsesplošnih krivic ali ropanja pravic žensk, a se o tem ne govori. Najbolj preprosto je usmeriti nezadovoljstvo v odnos ženska – moški, medtem pa si ideologija umiva roke. 


Ne samo materam, vsaki ženski gre poklon 

Izločanje materinstva iz splošnega pojma ženska (pa čeprav gre za formalni praznik, posvečen materam), je lahko praksa, ob kateri se tiste ženske, ki niso »slavljenke tega dne« (niso rodile), lahko počutijo razvrednotene in tudi užaljene. Zato, če že drugače ne gre, naj bi o materinskem dnevu govorili z zelo izbranimi besedami in pisali s tresočo se roko.

Tiste, ki svojih otrok nimajo, imajo večji posluh za širše dogajanje v naravi, zlasti ko gre za vrednote življenja pri drugih živalskih vrstah. Sožitje in sodelovanje z vsem živim svetom je pomembna naloga mislečega človeka v konceptu trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Kot rečeno, sleherna ženska je mati, potencialna ali onemogočena – tudi njej čestitke. Naj vse tudi ob materinskem dnevu dobijo rožice. Naj se ne zgodi nič, s čimer bi se katera izmed žensk, ker ni rodila, počutila stigmatizirano. Edino in pravo ime za resnično in iskreno ljubezen je materina ljubezen. Brez ljubezni je nemogoče razumeti življenje. Če ne bi bilo matere, niti življenja samega ne bi bilo moč razumeti.

Zato vsem ženskam iskrene čestitke.