Situacijo si lahko predstavljate tudi takole. Zaradi neenakopravnega plačila ženske v primerjavi z moškimi kolegi od danes pa do konca leta pravzaprav delajo zastonj. Trend, da dva meseca na leto delamo brezplačno, pa se sedaj vleče že nekaj let. »Tako stanje ni več sprejemljivo,« so v skupni izjavi pred dnevom plačne neenakosti poudarili prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans ter evropski komisarki za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile ter pravosodje, Marianne Thyssen in Vera Jourova. »Ženske in moški so enakopravni. To je ena od temeljnih vrednot EU,« opozarjajo komisarji in evropske poslance ter države članice pozivajo, naj potrdijo predloge, ki jih je predlagala Evropska komisija glede problema plačne vrzeli med moškimi in ženskami, na primer z izboljšanjem pravic zaposlenih staršev. Kar tretjina Evropejk in Evropejcev denimo v zadnjem letu ni mogla izkoristiti družinskega dopusta in samo štirje od desetih moških so koristili ali nameravajo koristiti starševski dopust.Med posameznimi državami EU obstajajo velike razlike glede plačne neenakosti med spoloma. V Belgiji, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Romuniji in Sloveniji je ta razkorak manjši od osmih odstotkov, medtem ko je v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, Estoniji in Veliki Britaniji več kot 20 odstotkov. K razliki v plačilu med spoloma prispeva kombinacija različnih dejavnikov: ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, v podjetjih ne napredujejo, delajo v slabše plačanih sektorjih ali pa morajo pogosto prevzeti primarno skrb za družino.