Titanov dioksid je bel prah, ki se v proizvodnji živil uporablja predvsem za estetske namene, nima pa nobene uporabne tehnološke funkcije, recimo podaljšanja roka uporabnosti, ki bi upravičila njegovo uporabo v živilih. Aditiv E171 dodajajo predvsem slaščicam, bombonom, žvečilnim gumijem, pekovskim izdelkom in omakam. Na deklaraciji ga najdemo na seznamu sestavin, in sicer je naveden kot barvilo: E171 ali titanov dioksid (TiO2). 

Študije in raziskave so pokazale, da lahko TiO2 povzroča raka, škodljivo pa lahko vpliva tudi na zdravje črevesja. 

Živilska industrija ni edina, ki ga uporablja. Najdemo ga v premazih na embalaži, v zdravilih in kozmetiki, posebno v sredstvih za zaščito pred soncem. Kot barvilo najbolje opravlja svojo funkcijo, kadar so delci prahu zelo majhni, večinoma v nanovelikostih. In prav majhnost delcev je problematična pri ocenah tveganja za zdravje. 

Titanov dioksid je pogosta sestavina kozmetičnih izdelkov, zlasti pudrov. Foto: thoughtsofjoyce/Shutterstock

Francozi so ga začasno prepovedali

Titanov dioksid in njegovo morebitno škodljivost raziskujejo že vrsto let. Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) je že leta 2006 ocenila, da TiO2 lahko povzroča raka pri ljudeh (skupina rakotvornosti 2B), pa tudi na evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), francoski agenciji za varnost hrane (ANSES) in nizozemskem uradu za tveganja (BURO) so poudarili, da imajo rezultati raziskav na toksičnost, mutagenost in genotoksičnost titanovega dioksida veliko vrzeli in so negotovi, kar preprečuje celovito zanesljivo oceno varnosti tega aditiva. Nedavna študija Univerze v Sydneyju, na primer, je pokazala, da lahko TiO2 škodljivo vpliva tudi na zdravje črevesja. Zato je francoska vlada januarja lani zaradi morebitnih toksičnih učinkov na človeka začasno prepovedala njegovo uporabo v živilih, kar pa zaradi pravil skupnega EU-trga velja le za izdelke francoskih proizvajalcev. 

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje potrošnikom, naj se izogibajo živilom, ki vsebujejo barvilo E171, titanov dioksid. Foto: RHJPhtotoandilustration/Shutterstock

Pobuda potrošniških organizacij


Ravno zaradi nezanesljivosti rezultatov raziskav o škodljivosti E171, ki ne odpravljajo pomislekov o njegovi morebitni toksičnosti za potrošnike, evropske potrošniške organizacije menijo, da bi morale evropska komisija in države članice uporabljati previdnostno načelo ter odstraniti E171 s seznama dovoljenih aditivov za živila v EU. Lani spomladi so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) skupaj z drugimi evropskimi potrošniškimi organizacijami in osmimi nevladnimi organizacijami podprli francoski ukrep začasne prepovedi titanovega dioksida v živilih in z dopisom pozvali evropsko komisijo k ukrepanju in prepovedi uporabe tega aditiva v živilih v celotni EU. Pismo so poslali tudi na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS, ki zastopa interese slovenskih potrošnikov v delovnih skupinah evropske komisije, a odgovora še niso prejeli.

Izvedeli smo še, da je tudi EFSA ugotovila veliko vrzeli v znanstvenih študijah o varnosti TiO2 za zdravje in okolje. Evropska komisija pa je že leta 2016 pozvala proizvajalce tega aditiva, da dopolnijo študije o škodljivosti za zdravje ljudi, česar industrija še ni v celoti izpolnila.

»Na podlagi 'previdnostnega principa' je torej upravičena zahteva po umiku E171 s seznama odobrenih aditivov, saj je preventiva najboljša kurativa,« pravijo v ZPS, kjer potrošnikom svetujejo, naj se izogibajo živilom, ki vsebujejo barvilo E171, titanov dioksid.