Statistično so vzroki neplodnosti enakomerno porazdeljeni med ženske in moške. Kaže se v različnih oblikah in tudi zdravljenje neplodnosti ima svoje zakonitosti. Pari uresničijo željo po starševstvu po kirurškem, medikamentnem ali kombiniranem zdravljenju, za slabih 40 odstotkov je rešitev oploditev po biomedicinskih postopkih. Zdravljenje neplodnosti s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) obsega več metod. Slovenija je po dostopnosti do postopkov OBMP in številu tako spočetih otrok med vodilnimi v Evropi. Stroške krije zavarovalnica.

Postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo v Sloveniji izvajajo Univerzitetni Klinični center Maribor. Bolnišnica Postojna in Univerzitetni Klinični center Ljubljana in Univerzitetni Klinični center Maribor. »V letu 2017 so opravili skupaj 3092 postopkov OBMP, za kar je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) plačal 6,2 milijona evrov,« povzame Damjan Kos, direktor Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi ZZZS. Sogovornik pojasni, da ZZZS plača bolnišnicam izvedbo postopkov po dejanski realizaciji, torej brez kakršnih koli količinskih omejitev od leta 2010. »Tako je dostopnost zavarovanih oseb do postopkov OBMP izključno odvisna od zdravstvenih zmogljivosti v Sloveniji in uspešnosti programa darovanja spolnih celic.«

Šest plačanih ciklusov

V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti imajo ženske od 18. do 43. leta starosti pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo, in sicer do največ šestih ciklusov za prvi porod živorojenega otroka, za vsak nadaljnji pa do največ štirih ciklusov. »Pri ženski, mlajši od 35 let, se pri prvih dveh ciklusih zunajtelesne oploditve opravi elektivni prenos enega zarodka dobre kakovosti v maternico. Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo z odmrznjenimi zarodki se šteje v tisti ciklus, v katerem so bili zarodki zamrznjeni,« pojasni Damjan Kos. Slovenski centri za zdravljenje neplodnosti dosegajo vrhunske rezultate. Dejansko je malo primerov, ko s tehnikami OBMP ne morejo premagati naravnih ovir. Pri stanjih, ko v jajčniku ali modih ne tvorijo spolne celice, so vezani na darovalca. Pari odhajajo tudi na zdravljenje v tujino, ker Slovenija nima dovolj darovalcev semena in jajčnih celic. Pravice na tujem

»Zavarovana oseba lahko navedeno storitev opravi tudi v tujini in ima na podlagi 136. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do povračila stroškov oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovanimi celicami, ki jo uveljavi v tujini,« razloži Damjan Kos. »Stroški postopka OBMP, ki ga je zavarovana oseba opravila v tujini, se povrnejo v višini povprečne cene te storitve v Sloveniji, vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški. V primerih, da so bili postopki opravljeni v tujini, ZZZS  povrne strošek postopka v višini, kot jo plača izvajalcem v Sloveniji (ob upoštevanju odstotka deleža za te storitve, ki je priznan v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 80 odstotkov, preostali delež pa povrne prostovoljna zdravstvena zavarovalnica, kjer je zavarovana oseba dopolnilno zavarovana). Potni stroški in stroški bivanja v tujini se ne povračajo.«

»Višina povračila stroškov za OBMP v tujini je odvisna od tega, ali je imela zavarovanka stimulirani ali spontani ciklus,« nadaljuje sogovornik. »Informativni znesek povračila (povprečna cena v Sloveniji) za spontani ciklus znaša 945,54 evrov, za stimulirani ciklus pa 2.021,99 evrov. Cena se nanaša na ICSI in IVF postopek. Cena storitve zajema punkcijo, prenos zarodkov v maternico, vsa ampulirana zdravila in druga zdravila, ki so na listi zdravil in so izdana na zeleni recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije 80 odstotkov tega zneska, preostalih 20 odstotkov pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V kolikor so dejanski stroški navedenega postopka nižji, se zavarovani osebi povrnejo stroški po predloženem računu. Glede dejanskih stroškov opravljenih OBMP v tujini velja poudariti, da se ti lahko precej razlikujejo glede na to, ali gre za darovanje ženskih spolnih celic (dražji postopek) ali moških spolnih celic (cenejši postopek) ter glede na način opravljanja OBMP pri konkretni tuji kliniki (oploditev znotraj oz. zunaj telesa). Poleg tega lahko zavarovana oseba tudi na podlagi 44. c člena ZZVZZ in evropske Direktive uveljavlja povračilo stroškov oploditve z biomedicinsko pomočjo z lastno celico (stimulirani ciklus) v drugi državi članici EU.«