Nosilci so odgovorni za organizacijo dela, ustreznost prostorov, opreme in kadrov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, za katero je ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje, poroča STA. Se torej saga otroške srčne kirurgije na UKC Ljubljana le približuje koncu? Po vse glasnejših navedbah se pravzaprav šele dobro razvija, kajti negodovanjem zaradi previsokih plačil tujih zdravnikov še ni konec, govori pa se, da naj bi se od UK poslovili tudi kardiologi za odrasle in se morda združili po zgledu NIOSB.

To bo še pokazal čas, NIOSB pa bo nadaljeval zaposlovanje dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za normalno delovanje. S prenosom kliničnega dela bo sklenjena tudi pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot so še dodali na ministrstvu, ima inštitut z UKC Ljubljana sklenjeno pogodbo o sodelovanju, s katero UKC inštitutu zagotavlja prostore in opremo ter nujno medicinsko pomoč, anesteziološko dejavnost z reanimacijo, laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu s svojo strokovno usmeritvijo, preskrbo z zdravili, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, reševalno službo in medicinsko rehabilitacijo bolnikov.