»Vsakoletna obremenitev zraka s cvetnim prahom je stalnica našega okolja, ki poleg številnih drugih snovi v zraku obremenjuje dihala in poslabša počutje posameznikov, preobčutljivih za alergene cvetnega prahu,« pravi Andreja Kofol Seliger, vodja Skupine za aerobiologijo iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki opozarja, da nekaterim poslabšanje počutja povzroči tudi močan vonj cvetov nekaterih rastlin. Z njo smo spregovorili, kakšna bo letošnja sezona cvetenja. 

Bolj obremenjena sta še marec in maj, vendar v povprečju manj kot april. Izstopata postaji Lendava in Brežiška kotlina z visoko obremenitvijo z ambrozijo, ki jo lahko primerjamo z območji Evrope z visokimi obremenitvami v Franciji, Italiji in panonskem svetu Madžarske, Hrvaške, Srbije. 

Kakšen je bil do zdaj potek sezone cvetnega prahu?

Zimski del sezone je bil močno obremenilen za tiste, ki so preobčutljivi za lesko in jelšo, ter za nekatere posameznike, ki so preobčutljivi za alergene breze zaradi navzkrižnih reakcij. Letos je bila rekordna obremenitev zraka na ravni sezone s cvetnim prahom leske in jelše. K temu sta prispevala obilno cvetenje obeh vrst in suho ter dokaj toplo obdobje vremena na vrhuncu cvetenja, kar je bilo ugodno za sproščanje in prenos cvetnega prahu v zraku. Svoj delež je pristavilo dolgo obdobje brez padavin, ki bi izprale cvetni prah iz zraka. 

V milih zimah se prvi cvetni prah v zraku pojavi v daljših otoplitvah v januarju, ko najvišje dnevne temperature nekaj dni presegajo pet stopinj Celzija; letos se je sezona začela že konec prvega desetdnevnega obdobja januarja. Prva je bila leska, ki potrebuje najmanj toplih dni, da začne sproščati cvetni prah. Naša opažanja kažejo, da razlika v začetkih sezone cvetnega prahu med mrzlimi in milimi zimami znaša do enega meseca in pol. Pogosto je razvoj sezone v milih zimah upočasnjen ali prekinjen s hladnimi obdobji.

V katerem obdobju je obremenjenost zraka s cvetnim prahom največja?

V povprečju je najbolj obremenjen april, takrat cveti več vrst vetrocvetnih dreves. Bolj obremenjena sta še marec in maj, vendar v povprečju manj kot april. Izstopata postaji Lendava in Brežiška kotlina z visoko obremenitvijo z ambrozijo, ki jo lahko primerjamo z območji Evrope z visokimi obremenitvami v Franciji, Italiji in panonskem svetu Madžarske, Hrvaške, Srbije. Poleg pomladanskih mesecev se pojavi drugi vrh obremenitve v avgustu in septembru. Opažamo pa, da se lahko spremeni časovni potek pojavljanja cvetnega prahu, če se za otoplitvami pozimi pojavi dolgo mrzlo obdobje in odloži sproščanje cvetnega prahu nekaterih vrst tudi za mesec dni. Nato pride novo dolgo nadpovprečno toplo obdobje brez padavin, ki pospeši cvetenje. V teh primerih so spomladi zelo visoke obremenitve zraka. 

Kdaj začne cveteti breza, katere cvetni prah je med glavnimi povzročitelji senenega nahoda?

Povprečni začetek sezone breze je v prvih dneh aprila. Razpon začetka sezone znaša en mesec – od sredine marca do sredine aprila. Letos posamezna drevesa v toplih legah že sproščajo cvetni prah, v zraku smo opazili nekaj prvih zrn (do 20. marca). Sezona bo prekinjena s hladnim vremenom in padavinami (med 21. in 25. marcem). Ponoven dvig temperature je predviden po 25. marcu, če bo po tem datumu toplo in suho vreme, lahko pričakujemo porast obremenitve. Opozorim naj, da se obremenitev zraka po začetku sezone le v nekaj dneh dvigne do visokih vrednosti.Do kdaj traja sezona cvetenja tistih rastlin, ki lahko pri preobčutljivih povzročijo slabšo kakovost življenja?

Sezona se v milih zimah začne v sredini januarja, običajno v prvih desetih dneh februarja, in konča v sredini septembra oziroma v oktobru v predelih z visoko obremenitvijo z ambrozijo. Pojavljanje cvetnega prahu lahko interpretiramo z valovi. Prvi val: pozimi, v toplem januarju, običajno pa v februarju z lesko in jelšo, na Obali dodatno s cvetnim prahom cipres. Drugi val: druga polovica marca in v aprilu, cvetni prah breze in drugih brezi sorodnih dreves (gaber, bukev, hrast) ter jesena. Tretji val: v maju zaznamujejo trave. Konča se konec avgusta. Četrti val: cvetni prah pelina in ambrozije, traja od druge polovice julija do oktobra. 

Za toplejše predele zahodne Slovenije je nekaj izjem: v Primorju in tudi v toplejših delih Vipavske doline in Goriške se od januarja do maja pojavlja cvetni prah cipresovk, ki je v Primorju prevladujoči tip cvetnega prahu. Pogosto sta v okrasne namene gojeni mediteranska vrsta vednozelena cipresa in ameriška arizonska cipresa. Na tem območju je maja in junija v zraku cvetni prah oljke. Sezona trav je nekoliko daljša, traja od aprila prek poletja do sredine septembra z močnim zmanjšanjem obremenitve zraka v juliju in avgustu. Breza je v teh predelih redko drevo, večino cvetnega prahu prinesejo vetrovi – izrazitejši je transport s celine.Kdaj bodo predvidoma v zraku prva zrna trav?

Posamezna zrna cvetnega prahu trav so v zraku v Primorju v marcu, na celini aprila, obremenitve so premajhne, da bi izzvale simptome senenega nahoda. Konec aprila in v začetku maja opažamo začetek večje obremenjenosti zraka. Sezona je dolga in traja do septembra (v Primorju tudi v septembru). Trav je veliko vrst, vendar je po raziskavah v Avstriji teža simptomov in obremenitev zraka s cvetnim prahom večja v prvi polovici sezone, od sredine maja do sredine junija oziroma začetka julija, kar za obremenitve velja tudi za Slovenijo.