Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana največ prebivalcev Slovenije zboli in umre za oblikami raka, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga, denimo kajenja, čezmernega uživanja alkohola, čezmernega hranjenja in debelosti, premalo gibanja itn. Zaradi svojega življenjskega sloga za rakom pogosteje zbolevajo in umirajo moški kot ženske. Moški namreč pogosteje uživajo alkohol kot ženske, med njimi je več debelih in čezmerno hranjenih, prav tako je med njimi še vedno več kadilcev, poleg tega pa slabše odzivajo v različnih preventivnih oziroma presejalnih programih.Zdravljenje večine oblik raka pa je uspešnejše, če jih odkrijemo na začetni stopnji razvoja.

S presejalnimi programi je mogoče odkriti raka ali predrakave spremembe še preden se pojavijo znaki bolezni. V Sloveniji so za zdaj trije tovrstni programi: Zora za odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu, Dora za odkrivanje raka dojk in program Svit za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu, ki ga vodi NIJZ.Podatki Registra raka RS kažejo, da v zadnjih letih za rakom na leto zboli več kot 12.000 Slovencev, okoli 6500 moških in okoli 6000 žensk,umre pa jih nekaj več kot 5700, okoli 3200 moških in 2500 žensk.Petletno relativno preživetje odraslih slovenskih bolnikov s katerokoli vrsto raka (brez nemelanomskega kožnega), ki so zboleli v obdobju od 2006 do 2010, je bilo 50-odstotno, med bolnicami pa skoraj 60-odstotno. 

Pojavnost rakavih bolezni se v Sloveniji povečuje in se je v zadnjih 20 letih skoraj podvojila. Najpomembnejši vzrok raka in smrti zaradi raka je raba tobaka. V Sloveniji ji stroka pripisuje 29 odstotkov vseh smrti zaradi raka med prebivalci, starimi 30 let in več, torej skoraj vsako tretjo smrt zaradi raka. Kar 88 odstotkov smrti zaradi pljučnega raka je pripisljivih tobaku.