Številne redovnice, ki gospodinjijo kardinalom, škofom in duhovnikom, delajo v suženjskih razmerah, so zapisali v enem izmed prispevkov, za katerega so osebne zgodbe delile anonimne redovnice objavljene pod nazivi sestra Marie in sestra Paule. Opisale so, kako nekatere redovnice vstanejo še pred zoro, da za cerkvene predstavnike pripravijo zajtrk, spat pa gredo šele potem, ko postrežejo večerjo, vse pospravijo in počistijo ter operejo in zlikajo perilo. Redovnice tako nimajo določenega delovnika, njihovo plačilo pa je odvisno od cerkvenega dostojanstvenika in je pogosto zelo skromno. »Vse to v nekaterih vzbuja močne občutke uporništva,« je za časnik še dejala Marie, ki je iz ust svojih sester slišala številne podobne zgodbe. Za redovnice, ki so se zaobljubile revščini, pa plača sploh ne pride v poštev, saj je delo, ki ga opravljajo za moške na visokih cerkvenih položajih, del njihovih samostanskih nalog. Poleg tega so redovnice redko tudi vabljene v družbo duhovnikov, ki jim strežejo, kot služabniki nekoč morajo jesti stran od 'gospodarjev' v kuhinji in ne v jedilnici. Da bi bila mera polna, pa danes tudi mnogo redovnic prihaja iz držav tretjega sveta, z afriške in azijske celine. Neenakosti se dogajajo tudi ne glede na izobrazbo. Sestra Paule je za revijo zaupala: »Srečala sem že redovnice z doktoratom iz teologije, ki so morale kuhati ali prati perilo.« Kot mnoge njene sestre tudi ona meni, da je to neupoštevanje ženskih pravic in želja posledica ideje, da so ženske vredne manj od moških in še posebej, da so duhovniki v Cerkvi vredni veliko, redovnice pa nič.Papež Frančišek se sicer v primerjavi s svojimi predhodniki zdi nekoliko bolj naklonjen ženskim vprašanjem v katoliški cerkvi. Sam živi v vatikanski hiši za goste, ki jo kot hotel vodijo plačani uslužbenci, medtem ko sta prejšnja papeža Janez Pavel in Benedikt gospodinjska dela zaupala nunam, katerih plače Vatikan ne razkriva. Frančišek je tudi že večkrat pozval k temu, da bi ženske v katoliški cerkvi zasedale drugačen položaj kot ga sedaj. Med drugim je enega od odborov pooblastil, naj preuči vlogo pomočnic duhovnikov v času zgodnjega krščanstva. Je pa izključil možnost, da bi ženske postale duhovnice.