S požarišča se vali gost dim, ki ga čutijo vse do Bele krajine, 38 prebivalcev z ogroženega območja pa so evakuirali, ostalim svetujejo, naj se ne zadržujejo na prostem in naj ne odpirajo oken. Požar so omejili na obrat in podjetje odklopili od plinskega napajanja. Zdaj menda gasijo samo še del objekta z odpadki, sledil pa bo večdnevni nadzor pogorišča.Požar je uničil vso stacionarno strojno tehnološko opremo in vse tamkajšnje Ekosistemove objekte; uradnih ocen škode še ni, a so posledice opisali kot katastrofalne. Na terenu so številni pristojni organi, Nacionalni inštitut za javno zdravje bo analiziral vzorce rastlinja in pridelkov, ocenjujejo tudi onesnaženost ozračja in vode, na terenu so še delavci civilne zaščite, Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, mobilne enote za meteorologijo in hidrologijo agencije za okolje (Arso), Urada za varno hrano, Instituta Jožef Stefan, Rdečega križa.V podjetju Ekosistemi v Občini Straža je zagorelo včeraj nekaj po 16. uri, med rednim obratovanjem. Zagoreli so menda odpadna plastična masa in lesni sekanci. Ogenj se je razširili na večino objektov v podjetju, ogrožal je tudi bližnji gozd in stanovanjsko hišo. Delavci elektro podjetja so izklopili 20-kilovatni daljnovod, zaradi česar so bili bližnji odjemalci brez elektrike. Zaradi gašenja požara in velikega odvzema vode iz hidrantnega omrežja je motena tudi oskrba s pitno vodo v novomeških naseljih Drska, Brod, Mestne njive in Kamence. V podjetju Geoplini so preventivno izklopili tudi bližnji plinovod. 

V gašenju požara je sodelovalo 178 novomeških gasilcev in njihovih kolegov iz okoliških občin, 39 jihje potrebovalo zdravniško pomoč zaradi vdihavanja strupenega dima. Lokalni cesti Loke–Zalog ter Novo mesto–Češča vas–Straža na odseku Zalog–Hruševec bosta do nadaljnjega zaprti za ves promet.  Vzrok požara še ni znan.