O neplodnosti govorimo, ko ženska po enem letu rednih in nezaščitenih spolnih odnosov ne zanosi. Obstajata dve vrsti neplodnosti, in sicer primarna, ko ženska še ni zanosila, in sekundarna, ko je v preteklosti že zanosila, vendar ne zanosi ponovno. Po oceni kliničnega oddelka za reprodukcijo univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je v Sloveniji vsak sedmi par neploden. Strokovnjaki ocenjujejo, da približno 84 odstotkov žensk zanosi v enem letu nezaščitenih rednih spolnih odnosov, po dveh letih se odstotek poveča na 92. Tako je pri zdravem mladem paru v povprečju treba 8,5 meseca za uresničitev želje po nosečnosti.

Vzroki za neplodnost

Verjetnost zanositve je pri vsakem paru različna in je odvisna od številnih dejavnikov, ki določajo fertilnost ali oploditveno sposobnost vsakega posameznika. Kombinacija lastnosti, ki jo prinašata tako ženska kot moški, določa njihovo fekundabilnost, ki pomeni verjetnost spočetja v določenem časovnem obdobju. Na podlagi tega lahko vsakega posameznika določimo za neplodnega, manj plodnega ali plodnega.

Vzroke za neplodnost je največkrat mogoče najti pri ženski, takrat govorimo o ženski neplodnosti, lahko jo najdemo tudi pri moškem in govorimo o moški neplodnosti ali pri obeh. Približno 10 odstotkov pacientov ima neznane vzroke, kar imenujemo nepojasnjena neplodnost.

Pri ženskah so za kar 80 odstotkov neplodnosti samo trije vzroki, in sicer endometrioza, tuboperitonealni vzrok z neprehodnimi jajcevodi in motnje ovulacije (sindrom policističnih jajčnikov, debelost). Poleg njih vplivajo tudi starost ženske, razvojne nepravilnosti maternice, miomi, čezmerna telesna masa, spolno prenosljive bolezni, sistemske bolezni (sladkorna bolezen, obolenja ščitnice) in zdravila (steroidi, antidepresivi).

Na zmanjšano plodnost tako na eni strani vplivajo že omenjeni zdravstveni dejavniki, ki jih je res treba reševati s pomočjo zdravnikov, medtem ko lahko veliko naredimo sami pri preprečevanju zdravju škodljivih dejavnikov oziroma dejavnikov, na katere lahko vplivamo. Mednje spadajo življenjski slog, starost, alkohol, kajenje, psihološki dejavniki (stres in depresija) in čezmerna telesna masa. Ta ima pomembno vlogo pri reprodukciji, še posebno pri ženskah, saj je povezana z motnjami menstruacije (anovulacija), neplodnostjo, sindromom policističnih jajčnikov, spontanim splavom in nezaželenimi učinki v nosečnosti. A hkrati je to dejavnik, na katerega lahko najbolj vplivamo. Veliko raziskav potrjuje pozitivne učinke izgube odvečnih kilogramov na povečanje zmožnosti zanositve.Drugačen, a uspešen projekt

Namen projekta je bilo ugotoviti, kako vpliva sprememba življenjskega sloga na plodnost žensk s čezmerno telesno maso. V projektu sta znanje in moči združili dve instituciji, in sicer fakulteta za šport in klinični oddelek za reprodukcijo kliničnega centra Ljubljana. Na tej je vodja projekta prof. dr. Eda Vrtačnik - Bokal, dr. med., s pomočjo sodelavk zbrala primerne kandidatke, ki so kasneje na fakulteti za šport pod mojim vodstvom in pod mentorstvom prof. dr. Mateje Videmšek, prof. šp. vzg., osem tednov izvajale vadbo. Poudariti moram, da je bilo v raziskavo povabljenih več kot 50 žensk, vendar jih je le 13 sprejelo vabilo in hkrati izziv. Vse, ki so bile vključene v projekt, so se hkrati spopadale z neplodnostjo in čezmerno telesno maso, kombinacijo, za katero bi večina pričakovala, da ne gre skupaj, pa ni čisto tako.

Ženske so bile najprej pregledane na kliničnem oddelku za reprodukcijo in kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, kjer so jim izmerili nekatere metabolične in hormonske parametre: krvni tlak, srčno frekvenco, homeostatski model inzulinske rezistence (HOMA IR), glukozo, inzulin, vezalni globulin za spolne hormone (SHBG), prosti androgeni indeks (FAI indeks), androstendion in anti-Müllerjev hormon (AMH). Beležili so tudi spremembe v pogostosti menstrualnega cikla. Nato pa se je začelo osemtedensko »vadbeno mučenje« na fakulteti za šport, ki je potekalo pod mojim vodstvom (magistrirala sem na omenjeni fakulteti in imam usposobljenost fitnes trenerke). Pod nadzorom so vadile dvakrat na teden, poleg tega so morale dvakrat tedensko same izvajati aerobno športno aktivnost, dolgo vsaj 30 minut (na primer hitra hoja, kolesarjenje, hoja po stopnicah). Izvajale smo vaje z lastno maso, različnimi drobnimi pripomočki (elastike, žoge, drsniki …), klopmi in letveniki, velikokrat pa smo vadbo popestrili še s kakšnim novim gibalnim izzivom. Pred programom in po njem so ženske opravile testiranja, ki so vključevala različne gibalne teste in meritve telesnih značilnosti ter vprašalnik za ugotavljanje psihičnega počutja.

Zadovoljne vse

Dobri rezultati, ki smo jih dobili oziroma so jih ženske same osvojile, pa niso plod čudežne tablete, saj so vložile kar nekaj truda in energije v spremembo življenjskega sloga, vendar verjamem, da jim je to prineslo veselje in zadovoljstvo. Spreminjanje življenjskega sloga lahko primerjam s tekom na dolge proge in vsekakor kratki invazivni ukrepi, ki bi jih lahko primerjala s sprintom na sto metrov, ne dajo dolgoročnih rezultatov. Vsi si želimo doseči rezultate čez noč, predvsem pri izgubljanju telesne mase, a kar se je pridno »nabiralo« nekaj let, ne more izginiti tako hitro, vsaj ne, da bi bilo do zdravja prijazno. Nad rezultati, ki so jih dosegle punce, so bili tudi zdravniki pozitivno presenečeni. Če se izrazim strokovno, bi lahko rekla, da smo pri testih telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih imeli povsod statistično značilno izboljšanje, vendar pa ta besedna zveza ne pove veliko, če ne dodam še nekaj številk.

V osmih tednih so ženske s spremembo življenjskega sloga in redno vadbo v povprečju izgubile 6,28 kilograma, 2,55 odstotka telesne maščobe, indeks telesne mase se je v povprečju zmanjšal za 2,17 enote (na začetku je bil povprečen ITM 39,5 kg/m2), obseg trebuha se je v povprečju zmanjšal za 6,31 centimetra, pasu za 9,02 in bokov za 6,31 centimetra. Omenila bom še rezultate nekaterih gibalnih testov, ki so vsem znani. Maksimalno število sklec se je povečalo za 12 ponovitev, maksimalno število upogibov trupa v eni minuti (bolj znano pod izrazom trebušnjaki) se je povečalo za 15,7 ponovitve, maksimalno število počepov se je povečalo za 19,2 ponovitve in drža v opori ležno spredaj oziroma bolj znano »plank« ali deska se je izboljšala za 37,2 sekunde. Skratka, zelo so izboljšale telesno pripravljenost, kar je bil tudi eden od namenov vadbe. Tega nisem opazila zgolj jaz z merilnimi testi, temveč predvsem one same, saj so laže premagovale vsakodnevne napore (hoja po stopnicah, obremenitve v službi …).

Glukoza in testosteron

Prav tako so se statistično značilno izboljšali nekateri zdravstveni parametri, kar pomeni, da smo z njimi potrdili hipoteze, ki smo si jih prej zastavili. Omeniti moram predvsem dva, ki sta se zelo izboljšala, in sicer glukozo in prosti testosteron. Prav previsoka koncentracija zadnjega lahko pri ženskah vodi v dodatne zdravstvene težave (sindrom policističnih jajčnikov, neplodnost, debelost, akne, neuravnan krvni sladkor in hirzutizem – poraščenost moškega tipa). Poleg tega so se izboljšali: HOMA IR (indeks, ki nakazuje na možen pojav sladkorne bolezni); inzulin (z uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnostjo postanejo nihanja krvnega sladkorja manjša); SHBG (vezalna beljakovina za spolne hormone); anti-Müllerjev hormon (napovednik ovarijske rezerve oziroma kazalec delovanja jajčnikov).

Tako kot na začetku so tudi na koncu merjenke rešile vprašalnik za ugotavljanje psihičnega počutja in ugotovili smo, da so začele laže premagovati zunanje pritiske in vsakodnevna opravila. Prav tako smo zaznali, da so postale bolj pozitivne, saj so menile, da se negativna občutja, kot so strah, neuspešnost, pesimizem, brezvoljnost, razdražljivost in jeza, pojavljajo v manjši oziroma blažji obliki. Poleg tega so dale večji poudarek sprostitvi ter družabnemu življenju. Izboljšanje počutja lahko pripišem redni vadbi, med katero se sprošča tudi endorfin, ki daje občutek zadovoljstva, spremenjeni in uravnoteženi prehrani, ki je povzročila manj nihanj glukoze in posledično manj nenadnega spreminjanja razpoloženja, ter na koncu seveda skupnemu druženju žensk. Predvsem zadnji razlog je pomemben, saj so imele punce enak problem, in sicer čezmerno telesno maso in neplodnost, a hkrati skupen cilj. Tako so se medsebojno spodbujale, si pomagale z nasveti, izmenjevale izkušnje, ter kar je najpomembneje, odprto in brez zadržkov so se pogovarjale o neplodnosti.Nobene posebne diete

Verjetno se veliko ljudi sprašuje, kakšne diete so se držale ženske, da so dosegle takšne rezultate, vendar moram povedati, da ni bilo nobene posebne diete. Na vadbah sem jim zgolj podala nekaj smernic za zdravo in uravnoteženo prehrano, ki vsebuje vsa makrohranila (beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati) in mikrohranila (vitamini in minerali). Namesto da bi napisala stroge jedilnike, sem jim raje predlagala kakšen »recept«, ki vsebuje vsakodnevne in sezonske sestavine, ki so na voljo v vseh trgovinah in tržnicah. Vsi pa tako vemo, da vsakodnevno uživanje sladke gazirane pijače in zobanje čipsa ob večerih na kavču ne pripeljeta do želenih rezultatov. Predvsem sem imela dva glavna namena, in sicer da spoznajo, da je zdrav in uravnotežen način prehranjevanja lahko okusen in hkrati zabaven ob preizkušanju novih receptov, ter da spremenijo življenjski slog ne samo za osem tednov, kolikor je trajala vadba, temveč za dlje.

Projekt, ki je dal velike rezultate

Rezultati projekta pa niso zgolj lepe številke, ki smo jih bili veseli tako izvajalci kot in predvsem ženske same. Mali projekt nam je prinesel velike rezultate. Kako velike? Tako, da bodo nekateri še nekaj časa rasli in rasli. Med izvajanjem projekta so tri ženske zanosile po naravni poti. Prva se je žal prekmalu končala zaradi zunajmaternične nosečnosti, drugi dve pa sta zanosili takoj po končanem osemtedenskem vadbenem programu in obe že nekaj mesecev nosita najlepši naziv – mama. Pri tem pa moram poudariti, da sta obe izgubili kar nekaj odvečnih kilogramov pred nosečnostjo.

Pridružite se nam

Priznati moram, da mi je projekt po spletu srečnih naključij »padel na glavo« in spremenil moj pogled na svet ter razširil obzorja, spoznala sem, da ni vse enostransko in enostavno. Med drugim mi je povzročil kakšen siv las, a predvsem dal veliko znanja, zadovoljstva, veselja in ponosa. Spoznala sem ženske, ki se spoprijemajo s problemom neplodnosti, in počasi začela razumeti njih in njihov svet, ki ga marsikomu ne odprejo. Prav zato vse ženske neizmerno spoštujem in cenim, saj se zavedam, kaj vse so pripravljene narediti, da bi zagledale tisti mali plus. Na koncu pa lahko rečem, da sem še danes hvaležna osebi, ki me je povabila v projekt in tako dejansko spremenila tok mojega življenja, ki ga nisem načrtovala, vendar na bolje.

Zaradi izjemnih rezultatov vabim in opogumljam ženske, ki imajo podobne težave (neplodnost in čezmerna masa), da se nam pridružite pri ponovnem izvajanju projekta. Udeležba je brezplačna in pridobite lahko samo novo znanje, poznanstva in veliko motivacije, hkrati pa se lahko hitro vključite v zdravstveno obravnavo.

Če se želite priključiti projektu ali zgolj dobiti kakšno informacijo, ki bi vam koristila, se lahko prijavite vse do konca novembra 2019. Kar pogumno mi pišite na e-naslov: ana.sustarsic2@gmail.com.

*Ana Šuštaršič je magistrica športne vzgoje in študentka prvega letnika doktorskega študija na fakulteti za šport v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi je raziskovala, kako vpliva zdrav življenjski slog, predvsem čezmerna telesna teža, na plodnost žensk. V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za reprodukcijo UKC Ljubljana so izvedli raziskavo, v katero je bilo vključenih 13 neplodnih žensk s čezmerno telesno težo, kjer je vodila vadbo, zdravniki pa merili hormonske in metabolične spremembe. Rezultati so bili zelo dobri, med njimi tudi tri zanositve po naravni poti (med programom vadbe in takoj po njem) ter ena zanositev pol leta po končani vadbi!