Sklicujete se lahko na ravnanje v skrajni sili

V primeru, da ste prekršek storili, ker je bilo v danem trenutku ogroženo življenje vašega otroka (ali katere koli druge osebe), lahko zoper plačilni nalog vložite zahtevo za sodno varstvo in se pri tem sklicujete na ravnanje v skrajni sili.

Gre namreč za okoliščino, ki izključuje protipravnost storjenega prekrška. Pri tem velja poudariti, da mora biti podana nevarnost dovolj resna in že vsak nepričakovan dogodek ne bo upoštevan. Ker so sodišča takim zagovorom v praksi dokaj nenaklonjena, morate poskrbeti, da v zahtevi za sodno varstvo jasno opišete izredno situacijo zaradi katere ste prekršek storili in predložite ustrezne dokaze, ki vašo izjavo podpirajo(npr. potrdilo o hospitalizaciji). Dokazati ste dolžni dvoje: 

  • obstoj nevarnosti (izrednih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo življenje vašega otroka) ter 
  • da nevarnosti v danem trenutku ni bilo mogoče odvrniti na drugačen način.