Bulc se je rodil 15. avgusta 1926 v Šmarjeških Toplicah in kot član zveznega izvršnega sveta v obdobju od leta 1967 do 1971 in nato predsedstva SFRJ v obdobju od leta 1971 do 1974 sooblikoval jugoslovanski družbenoekonomski sistem v skladu s spremembami jugoslovanske ustave. Zlasti je bil dejaven na denarnem, bančnem in deviznem področju. V obdobju od leta 1974 do 1982 je bil vodja slovenske delegacije v zboru republik in pokrajin zvezne skupščine in obenem tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Marko Bulc in Borut Pahor na slovesnosti ob 25. obletnici odhoda slovenske delegacije ZKS s 14. izrednega kongresa ZKJ januarja 2015.

Od leta 1982 do 1989 je bil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Po upokojitvi je bil dejaven v civilnodružbenih združenjih, denimo v Forumu 21. Prejel je več državnih odlikovanj, bil pa je tudi nosilec partizanske spomenice 1941. Bil je častni občan občin Trebnje in Mirna.