Ne pozabimo, posameznik se lahko v stiski znajde iz različnih razlogov, na katere pogosto nima vpliva, opozarjajo pri Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije. Prav zato je nujno, da se družba ne bi smela osredotočati na blaženje stisk ranljivih, ampak bi bilo treba delovati preprečevalno. Torej narediti vse, da se stiske ne bi pojavile in da bi revščina dosegla čim manj ljudi.Spremembe se pričnejo z majhnimi koraki na lokalni ravni in tu je vloga humanitarnih organizacij izjemno pomembna, saj imajo neposreden stik z ljudmi v stiski in si nenehno prizadevajo za spodbujanje solidarnosti in ozaveščanje o njenem pomenu. Po statističnih podatkih se je stopnja tveganja revščine lani v primerjavi z letom prej zmanjšala za 0,6 odstotne točke in je bila 13,3-odstotna. To pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo približno 268.000 prebivalcev Slovenije. Humanitarne organizacije izpostavljajo tudi pomembnost trajnostnega razvoja, ki temelji na vzpostavitvi globalnega sodelovanja in solidarnosti. Ne pozabimo, biti solidaren do drugega in sodelovati v humanitarni dejavnosti pomeni tudi bogatiti sebe in druge, poudarjajo pri Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije.