Soseda lahko tožite, začnite pa z opozorili pravnega strokovnjaka

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Žal niste najbolje razumeli poante mojega odgovora glede »maničnega« prijavljanja sosedov na inšpekcijske službe. V primeru, ki sem ga opisal, je šlo namreč za povsem drugačno dejansko stanje, kot v vašem primeru. V tistem primeru so imeli sosedje opravka s človekom, ki je povzročal nemir prebivalcem naselja ravno s tem, ko je sosede, ki ga niso v ničemer motili, niti niso v ničemer kršili zakonodaje (ali pa so bile te kršitve malenkostne in niso v ničemer vplivale na javno varnost) iz čiste zlobe oziroma frustriranosti prijavljal inšpekcijskim službam. Ker so bile te prijave večinoma neupravičene, so bile seveda tudi protipravne in zaradi njih bi lahko prijavitelj tudi odškodninsko odgovarjal.

Drugače je v vašem primeru. Tu gre za soseda, ki očitno krši cel kup predpisov s področja stvarnega oziroma sosedskega prava, poleg tega pa vnaša še slabo energijo v vašo sicer idilično vasico. Pravno gledano, gre v vašem primeru za pojav tako imenovanih prepovedanih imisij, ki jih sicer ureja 75. člen Stvarnopravnega zakonika. Zoper soseda, ki izvaja take imisije imate sicer na voljo kar nekaj pravnih možnosti, ena izmed njih je vložitev negatorne tožbe – to je tožba, utemeljena zoper tistega, ki protipravno posega v lastninsko pravico nekoga drugega, ki si torej neupravičeno prilašča stvarno ali obligacijsko pravico do takih posegov.

S tako tožbo boste najverjetneje tudi uspešni. Glede na značaj soseda, je sicer pričakovati, da ga zgolj grožnja s tožbo še ne bo pretirano ganila. Zato vam priporočam, da mu nakažete, da mislite resno in k zadevi pritegnete ustreznega pravnega strokovnjaka. Ta bo namreč sosedu že v dopisih »predstavil«, kaj vse lahko v primeru vaše uspešne tožbe izgubi, in kako globoko bo moral zaradi tega seči v žep. Ko se bo soočil z možnostjo realnih materialnih izgub, ki ne bodo majhne, se bo morda prebudil.