Izpolnjevati morate pogoj dobrovernosti

Zahvaljujem se za vaše vprašanje.

Kar zadeva priposestvovanje omenjene parcele, morate po zakonu izpolnjevati določene pogoje, in sicer morate biti tako imenovani dobroverni lastniški posestnik nepremičnine. Če izpolnjujete pogoj dobrovernosti (dobrovernost pomeni, da ne veste, ali da ne morete vedeti, da parcela, ki jo imate v posesti, ni vaša), morate izpolnjevati še časovni pogoj, in sicer deset let priposestvovalne dobe.

Priposestvovalna doba sicer začne teči tisti dan, ko je posestnik dobil stvar v dobroverno lastniško posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne te dobe. Posestnik mora biti v dobri veri ves čas trajanja priposestvovalne dobe.

Če izpolnjujete te pogoje, boste potem morali pred pristojnim sodiščem vložiti tožbo za pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja.