Demenca še ne pomeni avtomatično nerazsodnosti

V našem pravu so uveljavljeni dokaj mili pogoji pri presoji oporočne sposobnosti oporočitelja. Uveljavljeno je namreč načelo »im favorem testamenti«katerega bistvo je v tem, da naj se oporoka navkljub nekaterim manjšim nepravilnostim vendarle ohrani v veljavi. Drugo vprašanje pa je, ali je lahko veljavna oporoka, ki jo je napisala vaša babica z zgoraj omenjenimi težavami?

V skladu z zakonom o dedovanju lahko namreč oporoko veljavno sestavi oseba, ki je bila v času sestavljanja oporoke razsodna. Pomembno je, da je taka oseba razsodna natančno v tistem času, ko sestavlja oporoko in ne denimo prej ali kasneje. 

Dejstvo, da ima taka oseba demenco, še ne pomeni avtomatično, da je bila pri pisanju oporoke nerazsodna, še posebej če gre – kot pravite – za milo obliko demence. Končni odgovor na vprašanje veljavnosti take oporoke sicer običajno podajo izvedenci psihiatrične stroke.