Javno komunalno podjetje krši občinski odlok, pošljite jim opozorilo

Hvala za postavljeno vprašanje. Čeprav iz njega ne morem razbrati, v kateri občini prebivate, pa na splošno velja, da so za redno izvajanje zimske službe, oziroma za vzdrževanje zadevnih pločnikov (ob državnih cestah znotraj mestnih naselij) zadolžene občine. Občine za potrebe vzdrževanja pločnikov sklenejo pogodbo z izvajalcem zimske službe, na podlagi katere je ta zadolžen za njihovo redno vzdrževanje. Ta razmerja se običajno urejajo z občinskimi odloki.

Ker ste očitno natančno seznanjeni odlokom, ki je v uporabi v vaši občini, se bom osredotočil le na konkretno vprašanje, ki ste ga postavili – torej na to, ali vam izvajalec (komunalno podjetje) s tem, ko sneg nestrokovno odlaga na priključke, povzroča škodo in s tem krši občinski odlok. Po mojem mnenju je odgovor pritrdilen. Škoda vam zaradi ravnanja izvajalca (komunalnega podjetja) nedvomno nastaja, zato vam predlagam, da ga na to pisno opozorite z dopisom, po možnosti pa zato najemite tudi ustreznega odvetnika oziroma pravnega strokovnjaka, da vam bo ta dopis sestavil strokovno in v »pravnem jeziku«.