Kontaktirajte slovensko veleposlaništvo v Parizu

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje.

V primeru, če je bil vaš stric slovenski državljan, velja, da je veljavna tudi oporoka, sestavljena v tujini, a pod določenimi pogoji. Tako oporoko lahko namreč državljanu Republike Slovenije sestavi v tujini po določbah, ki veljajo za sestavljanje sodne oporoke, konzularni predstavnik ali diplomatski predstavnik Republike Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve.

Glede na to vam svetujem, da stopite v kontakt bodisi s slovenskim konzularnim, bodisi  diplomatskim predstavnikom v Parizu in ga povprašajte, ali je stric moda pri njih sestavil oporoko. Slovenski konzulat oziroma veleposlaništvo vam bo tudi svetoval, kakšen je nadaljnji postopek v primeru, če je stric pri njih sestavil tovrstno oporoko.

Ni pa taka vrsta oporoke (sestavljena pred slovenskim konzularnim ali diplomatskih predstavništvom) za slovenske državljane obvezna, zapustnik se namreč lahko odloči, da napravi tudi kakšno drugo vrsto oporoke.

Glede na to, da vas je o smrti strica obvestila dobrodelna organizacija, in da je stric v Franciji živel sam, brez sorodnikov, bo morda ta organizacija imela kakšne informacije glede tega, ali je vaš stric morda napravil kakšno (drugačno) vrsto oporoke.