Sestavite notarsko oporoko

Hvala za postavljeno vprašanje.

Glede na to, da iz vašega vprašanja izhaja, da je vaš brat edini dedič, obenem pa želite, da bi del premoženja prejela tudi vaša prijateljica, bi bilo najbolje, da bi napravili oporoko, v kateri bi zapisali, da želite, da je brat (ki je sicer zakoniti dedič) oporočni dedič, sestavni del oporoke pa naj bo tudi naklonitev (nalog) vašemu bratu, da del kupnine od prodanega stanovanja izplača vaši prijateljici, pri čemer je pomembno, da v sami oporoki izrecno izpostavite, da želite, da prijateljica postane le tako imenovana volilojemnica.

Pri tej obliki naklonitve prijateljici gre namreč za tako imenovano volilo. Zaradi precejšnje specifike tovrstne oporoke vam priporočam, da jo sestavite v obliki notarske oporoke.