Prijateljstvo je aktivna in močno čustvena vez med osebama, ki sta si podobni po stališčih, potrebah in čustvenem odzivanju na dogodke v okolju ter vrednotenju življenja. Ta vez oziroma posebni odnos je lahko intenziven in posesiven kot ljubezensko razmerje. Toda, prijateljstvo med žensko in moškim je vedno hibridno razmerje, katerega kakovost določa odnos med močjo naravnega in močjo socialnega načela, ki delujeta v njiju in med njima. Praksa kaže, da so prijateljstva med popolnoma zdravimi osebami različnega spola nepopoln, zelo zapleten odnos, zato so predmet raziskovanja in analiz. Ugotovitve in mnenja gredo od absolutnega izključevanja prijateljstva med osebami različnega spola do njegovega poveličevanja, ki ga nekateri doživljajo kot »nadstandardno« prijateljstvo.

Zapleten pojem in vrednota

Prijateljstvo je poseben način komuniciranja, ki temelji na določeni čustveni energiji, pogosto prepoznani kot empatija, solidarnost ali celo altruizem. Torej gre za svojevrstno čustveno vez med osebama ali osebami, ki so si podobne po določenih stališčih, prepričanjih, potrebah in zanimanjih. Prijatelji imajo običajno soroden odnos do pojavov v okolju. Po tej opredelitvi lahko rečemo, da je prijateljstvo stvar dveh ali redkeje več oseb ne glede na spol. Skratka prijateljstvo je neke vrste brezspolna ljubezen. Posesivnost, egoizem in »ljubosumnost« so lastnosti, ki ga približujejo ljubezni v najsplošnejšem pomenu. To, kar prijateljstvo kot pojem ločuje od spolne ljubezni, je vsebovano v latinskem pregovoru similis, simili gaudet. Torej, v prijateljstvu se iščejo podobni, medtem ko se v spolni ljubezni različni. Je pa res, da tudi prijateljstva nastajajo na način, ki se izmika razumu, podobno kot ljubezen, čeprav v povsem drugačnih okoliščinah in iz drugačnih potreb, čutenj, nagibov ali razlogov.

Kadar si moški zaželi prijateljstva z žensko, to pomeni samo dvoje: ali jo tako želi osvojiti kot žensko ali pa ji sporoča, da ga kot ženska ne zanima. In tu je problem.   

Prijateljstvo med žensko in moškim je nepopoln odnos

Iz tega dejstva izhaja delitev prijateljstev na »prijateljstva « in »pravo(-a) prijateljstvo(-a).« Različne definicije, veliko pregovorov in aforizmov nam povedo, da je prijateljstvo svojevrsten pojav, ki ga vsakdo po svoje razume in doživlja. Prijatelja se v marsičem ujemata drug z drugim, zato sta v medsebojnem stiku popolnoma odprta in drug drugemu na voljo. Prijatelj ima za prijatelja čas tudi tedaj, ko ga nima. Enostransko prijateljstvo, podobno kot enostranska ljubezen, ne obstaja. Pri ljubezni poznamo zaljubljenost (enostranskost v odnosu) kot čustveno vezanost na osebo, ki pa je popolnoma ravnodušna do zaljubljenca(-ke). V prijateljstvu tega ni. Pa še to. Veliko več je laži v spolnem oziroma ljubezenskem kot prijateljskem razmerju. Tako ali drugače, prijateljstvo med žensko in moškim ju nikakor ne odrešuje njunih razlik, ki sta nasprotni dimenziji in dva vidika iste resničnosti. Kakor koli, prijateljstvomed žensko in moškim je kljub vsej zanimivosti in lepoti praviloma nepopoln odnos.Seks, osvobojen čustev, razširja meje osebne svobode?

Premišljevanje o tem, ali je mogoče prijateljstvo moškega in ženske, ne da bi zašla v čustvene odnose, ki izhajajo iz njunih razlik, in se na koncu znašla v postelji, je staro toliko kot prijateljstvo samo. Mnenja so seveda različna. Del laične in strokovne javnosti zatrjuje, da pravo prijateljstvo ne prenaša spolnega zanimanja ali seksualnega občevanja med žensko in moškim. Je po teh tradicionalnih videnjih torej mogoče samo med osebami istega spola? Nekateri so prav tako prepričani, in teh je vse več, da prijateljstvo med moškim in žensko ne izključuje seksualnega razmerja. Sodobni žensko-moški odnosi namreč vse več in vse pogosteje reducirajo pojav spolnosti na seks brez kakršnih koli čustev in obveznosti. S hitrim, neobveznim – hookup – seksom (tako imenovana kreš različica seksa zunaj dosega čustev, op. B. V.) ima izkušnjo že 80 odstotkov študentov, v povprečju starih 23 let (Vir: Objektiv, 17. 8. 2019). Gre za poseben fenomen propagiranja svobode, ki jo baje najbolj dušijo čustva in obveze. Skratka, po mnenju te večine telesno združevanje, ki ne izhaja iz zakona ali zaljubljenosti, utrjuje zaupanje in krepi prijateljstvo med prijatelji različnega spola. Seksualni odnos je oblika posega v fizično integriteto osebe in je svojevrsten invazivni poseg, za kar je potrebno določeno zaupanje med obema. Zaupanje pa je eden izmed elementov prijateljstva. Seveda se poraja vprašanje, ali je seks, osvobojen čustev, nova sodobna potrošna dobrina, posledica odtujenosti ljudi ali pa morda pomeni najvišjo obliko dejanske svobode, ki jo ogroža soodvisnost ženske in moškega.

Tradicionalno razumevanje

V tradicionalnem razumevanju moško-ženskih odnosov se ljubezen in prijateljstvo kot veliki vrednoti medsebojno izključujeta. Po tem razumevanju naj bi bila odsotnost spolnega zanimanja za določeno osebo temeljna predpostavka in bistvo prijateljstva. Ljubezen med žensko in moškim, to je spolna ljubezen, pa temelji na medsebojni spolni privlačnosti in izhaja iz nje. Osebi različnega spola sicer lahko prijateljujeta le, če sta obe ali je samo ena homoseksualna in se spolno ne privlačita. Iz tega splošnega konteksta (prisotnost spolnega razloga) izhaja, da dva geja ali dve lezbijki ne moreta biti prijatelja oziroma prijateljici. Bivša ljubimca pa imata določene možnosti, da postaneta prijatelja. Praksa kaže, da je teh primerov precej. Ljubezen po propadu razmerja pogosto nadomesti sovraštvo, ki pa izključuje prijateljstvo. Tam, kjer je seks med žensko in moškim obstajal ali obstaja kot telovadba in potešitev nagona kot nebodigatreba, je prijateljstvo mogoče, a še vedno ni nujno. Med žensko in moškim nič ni nemogoče. Nekaj pa je gotovo. Nobena izključujoča trditev, ko gre za takšno dilemo, ne drži, kajti življenje samo piše svojo resnico.

Žal živimo v času, ko je vse več seksualnih in vse manj ljubezenskih partnerskih razmerij. Ženska in moški postajata partnerja v vseh pogledih in z vsemi negativnimi konotacijami tega pojma. Vzvišenost tega razmerja kot vseživljenjskega praznika lepote ugaša.  

Seks kultura

Sodeč po intimnih izpovedih ljudi v številnih anketah lahko ugotovimo, da je prijateljstvo med moškim in žensko mogoče tudi takrat, kadar vključuje še seksualno občevanje. Zadnje že zdaleč ne pomeni zaljubljenosti niti ljubezni. In ravno sodoben način življenja ustvarja nove okoliščine z vse pogostejšo in intimnejšo interakcijo med spoloma, ki jih lahko razumemo kot humus za ustvarjanje nove seks kulture kot dela spolnosti in obče kulture. Tukaj mislimo na vključevanje žensk v vsa področja delovanja, ki so bila nekoč pretežno moška, denimo vojska ali policija, in nasprotno moških tam, kjer so bile tradicionalno ženske v večini (vrtci, medicinske sestre, osnovne šole). Ljudska modrost pravi, da se lopov ne rodi, ampak ga naredi priložnost. Življenje namreč neizprosno priča, da nič ne izključuje prijateljstva med moškim in žensko tako kot ljubezen in zakon. Prijateljstvo in seks laže sobivata kot ljubezen in prijateljstvo.

Prijateljstvo in spol?

Prijateljstvo je, kot smo v uvodu povedali, ne glede na to, ali se rodi med osebami istega spola ali ne, lahko enako intenzivno in posesivno kot katero koli ljubezensko razmerje, v katerem izdajstvo boli. Seveda gre tudi pri prijateljskih čustvih za nekakšno ljubezen, ki jo vsak razume po svoje, doživlja pa podobno. Prijateljevanje med moškimi ali ženskami nikoli ni tako iskreno, pristno, vsestransko in globoko, kot je lahko prijateljstvo med osebami različnega spola. Da nismo daleč od resnice, nam zgovorno pove dejstvo, da je heteroprijateljstev tako malo. Vse, kar je dobro, ima svojo ceno. »Moško« prijateljstvo temelji v glavnem na izjemni solidarnosti in prizadevanju za doseganje tako imenovanih moških ciljev. Moška prijateljstva se, če gledamo od zunaj, ne razvijejo tako zelo, morda zato, ker moški drugače izražajo čustva. Zato si veliko bolj želijo prijateljstev z ženskami kot ženske z moškimi. Če smo dosledni, kadar si moški zaželi prijateljstva z žensko, pomeni to samo dvoje: ali jo tako želi osvojiti kot žensko ali pa ji sporoča, da ga kot ženska ne zanima. In tu je problem. Usodna posebnost, ki žensko privlačno določa, je njena ženskost, ženstvenost, in ni sprejemljivo, če to dejstvo moški spregleda. In smo spet tam.

Raziskave, ki jih je opravila psihoterapevtka in direktorica Teh Impact Factory Jo Ellenkažejo, da so prijateljstva med ženskami pogostejša in intenzivnejša ter da ženske niso tako nagnjene k prijateljstvu z moškimi. Toda stvari se spreminjajo. Vse več je žensk, ki si želijo prijateljstva z moškimi. Za prijateljstva med ženskami velja, da so predvsem ciljna zavezništva, zato običajno niso trajna. Višja stopnja medsebojne ženske ljubosumnosti mnogo bolj ogroža kakovost prijateljstva med njima kot v prijateljstvu med moškimi. Nisem še srečal ženske, ki ni zatrdila, da bi rajši imela moškega za prijatelja kakor žensko. Ravno zato, ker so tako dragocena, so takšna prijateljstva toliko redkejša. Vse kaže, da so prijateljstva med žensko in moškim, ki vključujejo seks, vse pogostejša, kajti v novonastalih okoliščinah poslovnih partnerstev drugače preprosto ne gre.Prijateljstvo in seks se ne izključujeta

Tudi moški je nerad prijatelj ženski, če je kakšna možnost, da jo ljubi, bi rekel Honoré de Balzac, toda kljub temu prijateljstvo moškega in ženske ni samo mogoče, temveč je lahko najtesnejša duhovna povezanost in simbioza različnosti kot pogoja za popolnost. Torej to, da tradicionalno pojmovanje prijateljstva ne priznava možnosti obstoja med posamezniki različnega spola s seksom ali brez njega, še vedno ne pomeni, da kaj takega resnično ne obstaja. Danes je zelo aktualno prijateljstvo ženske in moškega na delovnem mestu, kjer se seks razume kot realna predpostavka iskrenega sodelovanja in medsebojnega zaupanja. Prijateljstvo in seks se ne izključujeta, vse dokler ne pride do ljubezni ali zakonske zveze. Osebe, ki znajo upravljati svoja čustva in pragmatično dojemajo življenjske okoliščine, so zmožne združevati dve veliki reči, prijateljstvo in seks. Žal živimo v času, ko je vse več seksualnih in vse manj ljubezenskih partnerskih razmerij. Ženska in moški postajata partnerja v vseh pogledih in z vsemi negativnimi konotacijami tega pojma. Vzvišenost tega razmerja kot vseživljenjskega praznika lepote ugaša. Prijateljsko razmerje ne boleha za boleznijo ugriza črne mambe oziroma ljubosumnostjo, kar odtehta prijateljstvo s seksom, osvobojenim čustev oziroma ljubezni. Zato je toliko bolj nesmiselno obsojati prijateljstva, ki ne spregledujejo seksualnih užitkov. In medtem ko pametni modrujejo, bedak dvakrat odgrizne. Ali pa sem porabil veliko časa, da sem narobe razumel prijateljstvo med žensko in moškim?


Intervjuje o današnjih partnerskih odnosih preberite v novi ONIPLUS, in sicer z dr. Andrejem Perkom, Janom Plestenjakom, Taro Zupančič in Sonjo Javornik.