Kot je pokazala analiza vzorcev krme in solate po požaru v vrhniškem Kemisu, so vsi vzorci solate ustrezni, le en vzorec krme neposredno ob Kemisu ni, poroča RTV SLO. Vzorec solate ob avtocesti je vseboval težke kovine pod mejno vrednostjo, dioksini in furani so sicer bili prisotni, a pod mejami, pesticidov pa niso našli. Vsi preostali rezultati vzorcev trave pa so bili po do zdaj analiziranih parametrih skladni.Kot so sporočili z Uprave za varno hrano, so vzorčili travo, solato in zemljo na kmetijskih površinah na območju, kjer se je valil dim ob požaru. Analizirali so pet vzorcev trave in dva vzorca solate, analiza petih vzorcev zemlje s kmetijskih površin pa bo končana na začetku prihodnjega tedna. Toda Vrhničani z do zdaj podanimi napotki niso zadovoljni: pričakovali so namreč konkretne odgovore na vprašanja, ali lahko obdelujejo svoje vrtove, kaj naj naredijo za svoje in zdravje svojih otrok, pojavili pa so se tudi že resni pozivi, naj se Kemis umakne iz njihovega kraja. Jezijo se tudi nad domnevno zamudo rezultatov, ki da so še vedno nepopolni in nejasni, inšpektorjem pa tudi očitajo, da so vzorčili hrano in krmo na območju, ki ni bilo najbolj pod udarom dima s požarišča. Povrhu jim še vedno ne znajo pojasniti, do kod se razteza prizadeto območje. Po prvih ugotovitvah Jerneja Drofenika z Uprave za varno hrano je na prizadetem območju sto kmetijskih gospodarstev, večina kmetijske proizvodnje se nanaša na živinorejo, tržnih pridelovalcev zelenjave in sadja pa je v okolici Vrhnike malo. Živali se na prizadetem območju napajajo iz javnega omrežja, na lokalni tržnici pa niso prodajali živil s prizadetega območja. Ključni razlog, zakaj rezultatov analize ni bilo prej, je bilo pomanjkanje podatkov, kaj natančno je v Kemisu gorelo. 

Številni občani zdaj zahtevajo, naj analize zraka, vode, tal in hrane ter krme opravi katera od tujih ustanov, in sicer zaradi domnevnega sprenevedanja domače stroke in države.