Pravni položaj posvojenca je povsem izenačen s položajem zapustnikovega naravnega otroka

Zahvaljujem se za vaše vprašanje

V primeru, da zapustnik ni napisal oporoke, pride do zakonitega dedovanja oz. dedovanja po zakonu. Naše dedno pravo izhaja pri urejanju dedne pravice posvojenca iz samega namena posvojitve, ki pa je predvsem popolna integracija posvojenca v družino posvojitelja. Posledično je pravni položaj posvojenca povsem izenačen s položajem zapustnikovega naravnega otroka. Upoštevajoč zakonske predpise dedujejo po zapustniku v prvem dednem redu vsi naravni otroci in njihovi potomci, poleg njih pa tudi vsi posvojenci in njihovi potomci.

Dedovanje posvojencev po njihovem posvojitelju je onemogočeno samo v primeru, ko je bila v posvojitveni pogodbi dedna pravica posvojenca omejena ali izključena. Slednjega ukrepa se je posvojitelj lahko poslužil samo v primeru, da je imel v času posvojitve že svoje naravne otroke.

Ker je posvojenec s posvojitvijo povsem pretrgal pravno vez z biološkimi starši, je s tem izgubil tudi vsakršno upravičenje do dedovanja po bioloških starših in drugih bioloških sorodnikih.