Solastnik mora kriti stroške v sorazmerju svojega deleža

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Očitno je, da vaš solastnik narobe razume pojem solastnine, saj pravno gledano pri slednji sploh ne gre za »moj« ali »tvoj« del, ampak za idealne deleže, ki so izraženi v odstotku, oziroma v ulomku, kot ste tudi vi lepo opisali v vašem vprašanju.

Glede na to, se vaš solastnik ne more odločiti, da enostavno ne bo kril stroškov priključitve na javni vodovod, saj po zakonu stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev, kar pomeni, da bo moral te stroške kriti v višini svojega idealnega deleža na nepremičnini - torej v višini 14/100.