Sklenitev zakonske zveze je pogoj

Hvala za zelo zanimivo vprašanje, ki opisuje situacijo, v kateri se znajde ne tako malo »mednarodnih« parov. Glede teh razmerij je družinski zakonik uvedel novost, v skladu s katero ima država možnost, da ob prijavi sklenitve zakonske zveze preverja, ali morda želita osebi skleniti zakonsko zvezo izključno zaradi pridobitve pravice do bivanja in da par obenem nima namena oblikovati življenjske skupnosti.

V tem primeru lahko upravni organ izvede poseben ugotovitveni postopek, v katerem ugotavlja, ali gre morda pri sklenitvi zakonske zveze prav za tak namen, in lahko, če ga ugotovi, sklenitev zakonske zveze tudi zavrne.

A glede na vajino situacijo – da torej že nekaj časa živita skupaj, kar pomeni, da sta že oblikovala življenjsko skupnost – menim, da tu ne bi smelo biti posebnih ovir pri sklenitvi zakonske zveze, kar je pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva.