Poiščite strokovno pomoč

Smrt in bolezen sta dandanes temi, ki se ju izogibamo, kajti živimo v času, ko smo vse bolj odtujeni sebi, drugim, naravi in tudi vprašanjem minljivosti. Seveda misel na smrt lahko povzroča tesnobo, strahove in na koncu tudi prisilne misli, kot se pojavljajo vam. Misel na smrt ni prijetna in edina učinkovita obramba je izpolnitev življenja v ustvarjalnosti, delu, življenju za nekoga (otroci, drugi ljudje …) ali za nekaj. To pomeni, da najdemo življenjske cilje, vizijo in da v nenehnem ustvarjalnem delu te cilje bolj ali manj uresničujemo. To pomeni, da najdemo smisel življenja. Ta smisel pa mora najti vsak sam. Tudi vi. Nihče ne more tega storiti namesto vas. V pismu je premalo podatkov, kako živite, s čim se ukvarjate itd. Moja izkušnja pri delu z ljudmi pa je naslednja: ljudje, ki so v takšni stiski, kot je vaša (ali podobni), morajo nekaj spremeniti v načinu svojega življenja. Temu rečemo rešitev druge vrste. Začno npr. teči, študirati, obiskovati planine, brati ustrezno literaturo, poiščejo pomoč v ustrezni samopomočni skupini (lahko tudi pri strokovnjaku terapevtu), kjer se družijo z ljudmi s podobnimi stiskami in s katerimi stremijo k istim ali podobnim ciljem. S spremembo načina življenja se človek spreminja kot celota in stiska sčasoma izzveni sama od sebe. Na prvi pogled je ta recept videti preprost, vendar pomeni veliko dela. Z vztrajnostjo, delom in pomočjo ljudi človek lahko premika gore, se očisti še tako hude duševne stiske. Tudi za vas obstaja rešitev, le priznati si morate, da stiski sami niste kos, in najbolje je, da poiščete (strokovno) pomoč. Za začetek vam predlagam, da preberete tudi katero od knjig, ki jih je napisal Viktor Frankl, znameniti psihiater in psiholog, ki je šel tudi sam skozi hude življenjske preizkušnje.