Dediči lahko zahtevate, da se darila morajo upoštevati

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. V vašem primeru se bo vzpostavilo dedovanje na podlagi zakona. Pri zakonitem dedovanju pride do t.i. parentelnega sistema dedovanja (dedovanje v skladu z dednimi redi -  prvi dedni red, če tega ni, pa drugi dedni red. Če tudi tega ni, potem pa  tretji dedni red, in sicer na podlagi vstopne pravice oddaljenejšega dednega reda, če ni sorodnikov v bližnjem dednem redu.).

K dedovanju bodo najprej poklicani zapustnikovi potomci in njegov zakonec. Te osebe bodo praviloma dedovale po enakih delih. Če kateri od teh dedičev ne bo dedoval (ker je morda umrl, ali se je odpovedal dedovanju), pride do vstopne pravice. Če kateri od potomcev ne deduje, vstopijo njihovi potomci (torej vnuki).

Če pa zakonec ne deduje, njegov delež pripade potomcem po enakih delih. Pri zakonitem dedovanju se vsa darila ex lege (torej po zakonu) vračunajo v zakoniti delež posameznega zakonitega dediča. Pogoj je, da morajo zakoniti dediči tako vračunanje izrecno zahtevati. Ker v vašem primeru ni oporoke in torej ne obstaja nikakršna izjava volje na strani starega očeta, s katero bi morda opredelil, kaj naj se zgodi z darili, se darila, če boste dediči to zahtevali, morajo upoštevati.