Sklenite kompromis s solastnikom

Stanovanjski zakon glede tega vprašanja vsebuje le določilo, v skladu s katerim morate etažni lastniki skupne dele večstanovanjske hiše (med katere spada tudi sušilnica) uporabljati v skladu z njihovo naravo in namenom ter na način, ki ne omejuje drugih etažnih lastnikov. Seveda je povsem razumljivo, da mora biti v času sušenja perila okno zaradi zračenja odprto, prav tako je tudi res, da ima tisti solastnik, ki ima nad sušilnico spalnico, pravico, da zaradi lastnega zdravja vztraja pri tem, da se okno ne odpira. 

Formalnopravno gledano bi bilo koristno, da solastniki režim uporabe sušilnice uredite s hišnim redom, ki ga lahko sprejmete tisti etažni lastniki, ki imate več kot polovico solastniških deležev. Problematiko uredite s kompromisom, tako da bo sušilnica služila svojemu namenu in da bo s tem zadovoljen tudi solastnik, ki ga odpiranje oken moti. Če pa to ne bo mogoče, vam predlagam, da razmislite o drugem ustreznem prostoru za sušilnico.