Dejanje najemnika je protipravno

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Omenjena dejanja najemnika so seveda protipravna. Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin morajo namreč lastniki svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Smiselno enako pravilo velja tudi za neposredne posestnike nepremičnin. Zoper protipravno vznemirjanje je mogoče vložiti posebno (negatorno) tožbo, s katero se lahko zahteva, da vznemirjanje preneha, in se obenem prepove tudi nadaljnje vznemirjanje.

Domnevam, da je odvetniška družba, ki vas zastopa, najemnika poslovnih prostorov na nezakonito ravnanje že opozorila in da mu je postavila tudi rok, v katerem naj opusti omenjeno motilno ravnanje. Glede na najemnikovo ignoriranje dopisa bo naslednja poteza verjetno vložitev tožbe, o čemer se morate dogovoriti z družbo, ki vas zastopa.