Napišite oporoko in v njej zahtevajte razdedinjenje

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Problem v vašem primeru je ta, da se oče uvršča med nujne dediče, kar pomeni, da mu v vsakem primeru pripada nujni delež.

Ne glede na to so njegove možnosti, da bi dedoval po vas, precej majhne. Če bi se denimo vam kaj zgodilo, ne da bi pripravili oporoko, bi se dedovanje izvedlo na podlagi dednih redov (zakonito dedovanje). V prvem dednem redu bi dedovali vaši otroci in vaš mož, po enakih delih. Če ne bi zapustili potomcev (hčerke), bi prišlo do dedovanja v drugem dednem redu, na podlagi katerega bi dedovali vaši starši in vaš mož. Na tem mestu zapustnikovi starši dedujejo eno polovico zapuščine po enakih delih, zapustnikov zakonec pa deduje drugo polovico zapuščine. Če pa ne bi zapustili niti potomcev niti zakonca, bi vaši starši (vaš oče) dedovali vso zapuščino, in sicer po enakih delih.

Upoštevajoč vašo situacijo in opisane želje, je v vašem primeru absolutno priporočljiva priprava oporoke, v kateri določite osebo, ki naj bo vaš (oporočni) dedič v primeru, če vaš mož in hčerka (ki sta sicer zakonita dediča prvega dednega reda) ne preživita in bi bilo potrebno uvesti zakonito dedovanje na podlagi drugega dednega reda.

Vaš oče pa lahko tudi v takem primeru navkljub obstoju veljavne oporoke zahteva svoj nujni delež, ki bi znašal tretjino njegovega zakonitega dednega deleža. Še ena možnost je  razdedinjenje nujnega dediča, ki se je s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom ali je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega, vendar sodeč po obstoječi sodni praksi opisana očetova ravnanja ne izpolnjujejo omenjenih pogojev.

Ne glede na to, da sodišče razdedinjenja najverjetneje ne bo moglo upoštevati, vam vseeno svetujem, da v oporoki natančno opišete očetova ravnanja in navkljub temu zahtevate razdedinjenje.