Spoštovana bralka,

V življenju veljajo določene zakonitosti, zaradi katerih so vse naše situacije do določene mere predvidljive. Poenostavljeno bi lahko rekla, da se nam bodo podobne situacije ponavljale, dokler bomo o njih razmišljali na star način. Zaradi teh univerzalnih zakonitosti se enostavno ne moremo oklepati starih prepričanj in pričakovati, da se bodo okoliščine same po sebi izboljšale. Pravilo velja tudi za partnerske odnose. Ker ste že imeli težko izkušnjo na tem področju, je že to zanesljiv pokazatelj, da boste morali najprej nekaj spremeniti pri sebi, da boste bolj uglašeni na drugačne osebe in lepše odnose. To drži ne glede na razloge, zaradi katerih je šel vaš prejšnji odnos po zlu.

Zagotovo vam v življenju dostikrat pomaga, da ste, kot pravite, po naravi pozitivna oseba. Vendar djotiš ob tem razkriva še nekaj vaših drugih osebnostnih lastnosti. Ste tudi oseba, ki po eni strani premore globoko sočutje, tolažbo in skrb za druge, po drugi pa težko pozabi svoje stare čustvene rane in prizadetosti. Vaš um je zelo aktiven, veliko razmišljate, od spomladi 2017 dalje pa se verjetno večina vaših misli vrti okoli partnerstva in otrok. Med njimi so tudi bojazni, da partnerstva na daljši rok ne boste uspeli obdržati. Takšna misel vas plaši, ker partnerstvo zelo idealizirate in od partnerja pričakujete, da vas bo za vedno osrečeval in izpolnjeval. Zato v svojem partnerju dolgo nočete videti nič drugega kot popolnost, kajti z njim prihaja popolnost tudi k vam. Vendar se vam lahko dogaja, da bolj, kot se trudite za partnerja, bolj se ta tega otepa – nikomur namreč ni prijetno, če ve, da drugi vse stavi na njegovo popolno ljubezen in pričakuje, da ga bo znal vedno osrečevati.

Če želite imeti lep, trden partnerski odnos, vam svetujem, da ste srečni in zadovoljni s seboj in svojim življenjem, še preden vstopite v nov odnos. Kljub temu da ne morete biti srečni zaradi odnosa, ki ga še ni, vas lahko vsak dan osreči na stotine drobnih stvari okoli vas. Na ta način boste uglašeni z ljudmi, ki so tudi sami srečni in zadovoljni, kar je najboljše zagotovilo, da bo v odnosu veliko sreče in zadovoljstva. Če boste odnos začenjali iz potrebe, da bi nekdo zapolnil vašo praznino in vas osrečil, se boste ujeli s človekom, ki bo nekaj podobnega pričakoval od vas. Ker tistega, česar nimamo, preprosto ne moremo dajati, je razočaranje neizogibno. Na to še posebej ne pozabite v času od letošnjega do prihodnjega avgusta.

Želim vam, da najdete veliko lepega v vsem.