Čim prej si zagotovite mir

Spoštovana, 

zahvaljujem se za vaše vprašanje. Pravno gledano je vaš položaj, vsaj kar se tiče bivanja v tem stanovanju, dokaj zaščiten. Lastnik (prijatelj) vam sicer lahko odpove najemno pogodbo zaradi nekrivdnih razlogov, a le, če vam obenem priskrbi drugo primerno stanovanje.

Zaradi tega se vam položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati, kar pomeni, da se šteje za primerno stanovanje tisto stanovanje, ki v nobeni drugi pomembni okoliščini, v primerjavi s sedanjim stanovanjem, ne pomeni bistvenega poslabšanja stanovanjskih pogojev najemnika.

Predkupna pravica pa pomeni, da lahko v primeru, če bi se prijatelj odločil za prodajo stanovanja, le tega prednostno odkupite vi, in sicer po enakih pogojih, kot bi ga sicer prodal tretji osebi.

A kot vidim, je bistvo problema v tem, da je skupno bivanje z vašim prijateljem zelo stresno. Vaše pravice do enakovrednega nadomestnega stanovanja, oziroma do prednostnega nakupa le tega, pa bi se aktivirale le v primeru, če bi se prijatelj odločil za odpoved najemne pogodbe oziroma za prodajo stanovanje.  

Glede na to je zdaj najpomembnejše, da čim prej zaživite v miru. Zato vam svetujem, da se čim prej odselite in najdete drugo najemniško stanovanje.