Zavrnjeni »oboževalec« očitno meni, da ste naredili veliko napako, ker se niste zapletli z njim v ljubezensko razmerje, ali da vam hoče le pomagati, revi, ki očitno še ni spoznala, da je pravzaprav noro zaljubljena v samega boga možatosti, a si tega še noče priznati.

Ja, prav tako razmišljanje je značilno za patološke narcise, za osebe, ki živijo v drugi kozmični dimenziji, v vzporednem svetu, in si besede ne očitno ne znajo razložiti v njenem edinem mogočem pomenu.

Svetujem vam, da z njim opravite kar se da hitro in brezkompromisno. Če boste odlašali ali dajali vtis prestrašene in nebogljene osebe, ga bo to le še podžgalo v želji po stopnjevanju izkrivljenih dejanj. Tako namreč delujejo taki bizarni tipi.

Mladenič je s svojimi dejanji že doslej krepko prestopil meje zakonitega. Povzroča vam namreč hudo nelagodje, zato bi lahko zoper njega pod določenimi pogoji vložili odškodninsko tožbo. Poleg tega kaže, da je storil najmanj dve kaznivi dejanji, in sicer kaznivo dejanje zalezovanja in kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja. \t

Kazenski zakonik določa, da se tistega, ki neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali ki tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Bistveni zakonski znak kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja je, da storilec slikovno snema posameznika ali njegove prostore brez njegove privolitve in da s tem občutno poseže v posameznikovo zasebnost. Oba pogoja sta v vašem primeru podana.

Kaznivo dejanje zalezovanja (134.a člen KZ-1) pa je podano, če kdo koga drugega ali njegovega bližnjega s ponavljajočim se opazovanjem, zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika ali stika prek elektronskih komunikacijskih sredstev zalezuje in pri njem ali pri njegovem bližnjem s tem povzroči prestrašenost ali ogroženost. Storilec se lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. Tudi zakonski znaki tega kaznivega dejanja so v vašem primeru podani.

Kako ukrepati? Kot rečeno, bodite do »oboževalca« kar se le da odločni in nepopustljivi. Če tega še niste storili, mu čim prej napišite, naj nemudoma konča svoje početje, sicer boste zoper njega vložili kazensko ovadbo. Prav tako lahko pri policiji predlagate tudi izrek prepovedi približevanja.

Izkušnje kažejo, da večina v takih primerih opusti izkrivljena dejanja. Če bi kljub temu nadaljeval, pa svoje grožnje tudi uresničite.