Prenos je možen, a bo obdavčen, če boste s.p. prehitro zaprli

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Prenos statusa samostojnega podjetnika na drugo fizično osebo (na družinskega člana) je načelno možen. S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika tako podjetje, kot tudi vse pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem, kar pomeni, da podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem prevzemnika. Prenos se sicer opravi s pogodbo o prenosu podjetja, ki mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Prevzemnik je nato dolžan vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES-u.  

Tak prenos podjetja na prevzemnika je davčno nevtralen, kar pomeni, da ni obdavčen. A morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji: predvsem lahko podjetnik na tak način podjetje prenese samo na enega družinskega člana, ki mora biti obenem oseba iz prvega dednega reda (ta pogoj v vašem primeru obstaja). Da od takega prenosa ne boste plačali davka, morate izpolnjevati še dodaten pogoj in sicer boste morali opravljati dejavnost vsaj še pet let. Če bi s.p. zaprli prej kot v petih letih, postane vrednost prenesenega premoženja vaš prihodek, od katerega bi morali plačati dohodnino.

 Mož bi lahko v tem primeru odprl novo podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo) v primeru, če zanj ne bi obstajale določene omejitve, ki jih določa zakon. Izpolnjevati mora med drugim pogoj, da v obdobju zadnjih 12 mesecev ni bil javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, da mu v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata za delo oz. FURS-a ni bila najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z delom ali zaposlovanjem na črno, ali da ni bil neposredno z več kot 50 odstotki udeležen v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije.