Lahko zahtevate individualno cenitev nepremičnin po sodnemu cenilcu

Spoštovana,

zahvaljujem se za vaše vprašanje. 

Kot ste omenila že v vprašanju, se bo v vašem primeru uvedlo tako imenovano dedovanje na podlagi zakona (zakonito dedovanje), v skladu s katerim boste moževo premoženje v enakih delih dedovali vi in vajini hčerki. Vrednost podedovanih nepremičnin bo sicer razvidna iz pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki mora ustrezati tržni vrednosti teh nepremičnin. To vrednost lahko sicer izpodbijate in zahtevate individualno cenitev po sodnemu cenilcu. Ker ste tako vi kot tudi vajini hčerki po pokojnemu možu dedinji prvega dednega reda, na to dediščino sicer ne boste plačali davka.

Kar se tiče denarnih sredstev na moževem transakcijskem računu, lahko sicer zahtevate tudi vpogled v razpolaganje s tem računom, a šele na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju, pri čemer pa boste morali izkazati tudi vaš pravni interes za uporabo teh podatkov – izkazati boste morali, da te podatke potrebujete za uveljavljanje vaših pravic in pravnih koristi (denimo zaradi ugotovitve, da je prišlo do nepooblaščenih ali protipravnih dvigov, ki škodujejo vašim pravnim interesom).      

Tudi denar na transakcijskem računu pokojnega moža se bo sicer delil po ključu, ki je uveljavljen pri zakonitem dedovanju, kar pomeni, da ga boste po enakih delih dedovali vi in vajini dve hčerki.