Večkratni obisk policije bo morda zalegel

Predvsem vam svetujem, da zoper kršitelje ukrepate konkretno in odločno. Obvestite policijo in se oglasite pri enem od odvetnikov. Primer je zaradi prenatrpanosti stanovanja zrel tudi za stanovanjsko inšpekcijo, ki lahko denarno kaznuje lastnika stanovanja.

Sicer pa povzročitelji hrupa odgovarjajo za svoja dejanja tako v skladu z zakonom o varstvu javnega reda in miru kot tudi v skladu s stvarnopravnim zakonikom.

Treba pa je poudariti, da so kazni, za katere je pristojna policija v skladu z zakonom o varstvu javnega reda, zelo nizke in se marsikateri povzročitelj hrupa nanje požvižga. Zakon je slab, zastarel in povsem neprimeren glede na težo problemov, s katerimi se srečujejo številni stanovalci.

A vendarle. Večkratni obisk policije bo morda zalegel. Večkrat izrečena kazen v višini od 80 do 200 evrov, kolikor lahko znaša globa v primeru ugotovljenega prekrška nedovoljenega povzročanja hrupa, morda tudi – ne nazadnje morajo povzročitelji hrupa plačevati najemnino, alkoholiki in narkomani pa alkohol in mamila – postopno jim bo zmanjkalo denarja in se bodo morali izseliti.

Po zakonu je policija dolžna ukrepati v primeru protipravnega povzročanja hrupa in izjava policista, v skladu s katero vam je svetoval, naj problem rešite tako, da »kaj spijete«, je – milo rečeno – neprofesionalna. Policistu le sporočite, da od njega pričakujte avtoritativen nastop, v skladu s katerim naj se resno pogovori s povzročitelji hrupa in jim v primeru ugotovljenega prekrška izreče denarno kazen. To je – kot rečeno – njegova zakonska dolžnost.

Boljše pravne možnosti vam ponuja stvarnopravni zakonik (SPZ). V skladu z njim lahko tistega, ki vas vznemirja, tožite in zahtevate, naj vznemirjanje preneha in naj se prepove tudi nadaljnje vznemirjanje.

Če vam je bila z vznemirjanjem povzročena škoda (tako premoženjska kot tudi nepremoženjska), pa imate pravico zahtevati odškodnino po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.