Čim prej angažirajte ustreznega pravnega strokovnjaka

Spoštovani,

zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. Žal ste tudi sami ugotovili, da so s solastnino nepremičnine povezane precejšnje težave. Določene pravne možnosti sicer vsekakor imate. Glede skupnih površin je na dlani, da je polsestra dolžna prispevati svoj delež k čiščenju, oziroma k plačevanju skupnih stroškov.

Kar se tiče poslov rednega upravljanja, med katere spadajo tudi čiščenje oziroma vzdrževanje skupnih prostorov ter plačevanje nujnih stroškov (denimo elektrika, voda, ogrevanje), sicer velja, da lahko na vaš predlog o izvedbi takih poslov odloči sodišče v nepravdnem postopku in tako polsestro »prisili«, da prispeva svoj delež.     

Kar zadevo sestrino hrupno obnašanje, imate prav tako na voljo določene pravne ukrepe. Če namreč solastnik protipravno vznemirja drugega solastnika, lahko s tako imenovano negatorno tožbo od solastnika zahteva, da vznemirjanje preneha in se tudi prepove nadaljnje vznemirjanje. Zoper polsestro imate torej na voljo negatorni zahtevek za prenehanje vznemirjanja in za prepoved nadaljnjega vznemirjanja. V primeru nastanka škode pa imate zoper polsestro na voljo tudi odškodninski zahtevek.

V vsakem primeru vam priporočam, da čim prej angažirate ustreznega pravnega strokovnjaka in ga pooblastite, da v vašem imenu komunicira s polsestro glede njenih zakonskih obveznosti, povezanih z nepremičnino v solastnini. V številnih primerih se stvari šele na tak način premaknejo naprej.