Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja

Spoštovana,

zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Temeljno pravilo je, da sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. To pomeni, da vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj (dosedanjega) najemodajalca.

To v praksi pomeni, da če se lastnik stanovanja odloči za njegovo prodajo, pridobi novi lastnik v odnosu do najemnika enake pravice, kot jih je imel prejšnji lastnik – to pomeni predvsem to, da od najemnika ne more zahtevati, da mu ta izroči stanovanje pred potekom najemne pogodbe.

Ker omenjate, da gre v vašem primeru za najemne pogodbe za nedoločen čas, to pomeni, da od vas najemnikov ne more zahtevati, da mu izročite stanovanje pred potekom odpovednega roka. V primeru prodaje stanovanj novemu lastniku se vam torej pravni položaj ne more poslabšati.