Vodstvo deluje protipravno, pisno jih seznanite s pravnimi ukrepi

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Žalostno je slišati, kakšen odnos imajo v institucijah, v katerih bi morali še posebej poskrbeti za bolne oziroma obnemogle. To je dokaz, da družba na splošno postaja čedalje bolj apatična, ignorantska in nečloveška.

Takšno obnašanje pa ni le neetično in nehumano, temveč obenem tudi protipravno. Zakonodaja namreč jasno določa, da morajo v domovih za starejše ravnati z njihovimi prebivalci dostojno in humano, v njihovo najboljšo korist, ter pri vsaki obravnavi zasledovati njihove interese.

Glede na to, da omenjate, da mamo celo psihično maltretirajo, je njihovo ravnanje seveda krepko na drugi strani zakona in lahko za vodstvo in zaposlene predstavlja temelj njihove odškodninske, delovnopravne in celo kazenskopravne odgovornosti.

Priporočam vam, da čim prej najamete ustrezno pravno pomoč – pravnika oziroma odvetnika, ki bo v vašem imenu na vodstvo naslovil opozorilno pismo, v katerem jih bo seznanil s pravnimi ukrepi, ki lahko sledijo v primeru, če svojega ravnanja ne bodo uskladili z zakonskimi zahtevami.